ENGEROM-forskernetværk om emner inden for humanistisk klimaforskning får besøg af professor Katherine Richardson

ENGEROM-forskernetværk om emner inden for humanistisk klimaforskning får besøg af professor Katherine Richardson.

Katherine Richardson er leder af Sustainability Science Center, som er det center på KU, der I længst tid har arbejdet tværfagligt med sustainability, og som har en styregruppe med medlemmer fra alle fakulteter. Her fra HUM er det Dorthe Gert Simonsen og Nina Toudal Jessen, der er medlemmer.  Sustainability Science Center, som har dette formål: ”The purpose of the Sustainability Science Centre is to catalyse, facilitate and coordinate research and educational initiatives at the University of Copenhagen in order to address issues relevant to the sustainable development of society.”, link: https://sustainability.ku.dk/about/

Vi vil få mulighed for at høre om Katherines erfaringer med brede samarbejder og til at drøfte de idéer, som vi har her på instituttet.

Alle er velkomne.