Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv.
Denne kultur er under pres af en ideologi hvorefter vidensøkonomi og globalisering tvinger samfundet til at forlange forskning og uddannelse der har karakter af produkter.
Hvordan konflikten mellem kulturtradition og forretningsmentalitet vil forløbe, vil afhænge af de ny universitetsledelsers evne til at skabe legitimitet indadtil og indgive tro på at universitetrnes værdier ikke svigtes, uden at tabe troværdighed over for ministre og politikere.
Udgivelsesdato: Febr
Original languageDanish
JournalFuturiblerne
Volume35
Issue number1-2
Pages (from-to)19-27
Number of pages9
ISSN0105-3981
Publication statusPublished - 2007

ID: 1352259