Arveretten

Research output: Book/ReportBookEducation

Denne bog er skrevet til brug for undervisningen i faget Familie- og arveret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, herunder de legale regler om arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler, herunder regler om udvidet samlevertestamente, samt regler om arv og indsættelse af begunstiget i forbindelse med forsikring og pension.
Bogen er tillige relevant for praktiserende jurister, herunder advokater, dommere og ansatte i statsforvaltningen, foruden ansatte i forsikrings-, pensions- og pengeinstitutbranchen mv., der beskæftiger sig med arve­retlige spørgsmål.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherEx Tuto Publishing
Edition6
Number of pages308
ISBN (Print)978-87-420-0021-2
Publication statusPublished - 16 Aug 2018

ID: 201200365