Samtalesaloner som propædeutisk retorisk medborgerskab

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen diskuterer græsrodsinitiativet Borgerlyst og formatet ”Samtalesaloner” ud fra en analyse med udgangspunkt i begreberne vernakulær offentlighed, retorisk medborgerskab og modalitet, og den undersøger projektets selvforståelse som ramme for semi-offentlige samtaler og udgangspunkt for handling på samfundsplan. Der argumenteres for at samtalesaloner ikke umiddelbart falder ind under gængse forestillinger om hvordan offentligheder etableres og mobiliseres, bl.a. fordi handlingsaspektet er diffust. Til gengæld argumenteres der for at betragtet som propædeutisk retorisk medborgerskab udgør salonerne en proto-offentlighed og dermed en modus for vernakulær retorik.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 26 Apr 2019

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 188443165