Anders Andersen

Anders Andersen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ph.d.-stipendiat ved EnGerom og beskæftiger mig med komplementering på italiensk i en funktionel og kognitiv-lingvistisk ramme. Jeg interesserer mig særligt for, hvordan propositioner og sagforhold er syntaktisk pakket i komplementsætninger forbundet til fx ytringsverber (sige, fortælle osv.). I mit projekt bruger jeg diverse korpura til mine undersøgelser.

Hovedvejleder: Erling Strudsholm (EnGeRom)

Bivejleder: Kasper Boye (NorS) 

Primære forskningsområder

Komplementering

Modus

Korpuslingvistik 

Funktionel og kognitiv lingvistik

 

ID: 188943824