Samarbejde

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er løbende i dialog med omverdenen, ligesom den viden, instituttet skaber, er til gavn for samfundet omkring os. Denne kontakt foregår på forskellige niveauer blandt andet ved dialog med et aftagerpanel bestående af kompetente og engagerede personer med tilknytning til instituttets fag. Endvidere styrkes instituttet ved tilknytningen af internationalt anerkendte forskere som adjungerede professorer og æresdoktorer.

Videndelingen tager sin form på forskellig vis lige fra forskningspublikationer over offentlige seminarer til bidrag til den almindelige samfundsforståelse gennem interviews eller kommentarer og kronikker i pressen.

Samarbejder med studerende

Studerende kan tage i projektorienteret forløb (i daglig tale ”praktik”) på 3. år af bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen. I et praktikophold ud udfører den studerende projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed.

Læs om mulighederne for at få en studerende i praktik.

Alumneforeninger

Alumneforeningerne er for studerende og færdige kandidater fra uddannelserne på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. I foreningerne har du mulighed for at få et fagligt og socialt netværk, deltage i faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og lave brobygning mellem universitetet og arbejdsmarkedet.

Læs om instituttets alumneforeninger.