Samarbejde

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk samarbejder med mange forskellige aktører om forskning, uddannelse og formidling af viden.

Instituttet har et aftagerpanel bestående af repræsentanter fra offentlige institutioner og private virksomheder, som kvalificerer instituttets arbejde med at udvikle uddannelserne.

Vi har også et tæt samarbejde med repræsentanter fra gymnasiesektoren, som i Gymnasierådet diskuterer brobygning, uddannelsesudvikling og -politik.

Endvidere har instituttet en række internationalt anerkendte forskere tilknyttet som adjungerede professorer og æresdoktorer.

Instituttets forskning formidles på et utal af måder fra kronikker og podcasts til foredrag på gymnasier og biblioteker, oversættelser, redaktionelle for- og efterord, medvirken i TV- og radioprogrammer, deltagelse i faglige udvalg mm.

De studerende og arbejdsmarkedet

Studerende kan tage i projektorienteret forløb (i daglig tale ”praktik”) på 3. år af bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen. I et praktikophold udfører den studerende projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed.

Læs om mulighederne for at få en studerende i praktik.

Alumneforeninger

Alumneforeningerne er for studerende og færdige kandidater fra uddannelserne på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. I foreningerne er der mulighed for at få et fagligt og socialt netværk, deltage i faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og lave brobygning mellem universitetet og arbejdsmarkedet.

Læs om instituttets alumneforeninger.