Adjungerede professorer og æresdoktorer

Adjungerede professorer

Engerom har fire adjungerede professorer:

Justin Edwards, adjungeret professor i engelsk.
Professor i engelsk ved University of Surrey.

Susanne Regener, adjungeret professor i tysk.
Professor i mediehistorie og visuel kultur ved Universität Siegen.

Susanne Regener har i særdeleshed beskæftiget sig med fotografiets teori og historie, billedstrategier i medierne, amatørernes rolle i visuel kultur, subkultur, psykiatriens og fængsels-historie. Hendes bøger og artikler behandler bl.a. synets medier, forbryder images, visuel vold i psykiatri, dansk dokumentaretnografi og medie amatører.

Tom Griffiths, adjungeret professor i engelsk.
Professor i historie, Australian National University, Canberra og leder af Centre for Environmental History.

Tom Griffiths forsker og underviser blandt andet i australsk social, kultur- og miljøhistorie, bosættelsessamfunds miljøhistorie og Antaktis' historie. Hans bøger og essays har vundet priser inden for historie, videnskab, literatur, politik og journalistik. Hans seneste bog, Slicing the silence: Voyaging to Antarctica (2007) vandt the Queensland and NSW Premier's awards for Non-Fiction og var delt vinder af the Prime Minister's Prize for Australian History i 2008.

Per Øhrgaard, adjungeret professor i tysk.
Professor emeritus ved Copenhagen Business School.

Per Øhrgaard, f. 1944, professor i germansk filologi ved Københavns Universitet 1980-2003, professor ved Copenhagen Business School fra 2003.
Hans doktordisputats fra 1978 om Wilhelm Meister og den store og tætte monografi Goethe (1999) omJohann Wolfgang von Goethe er centrale i Per Øhrgaards forfatterskab. Per Øhrgaard er endvidere oversætter, bl.a. af Günter Grass. Han modtog i 2001 Henrik-Steffens-Preis. Per Øhrgaard er medlem af Videnskabernes Selskab fra 1991, Det Danske Akademi fra 2001 og har siddet i Carsbergfondets bestyrelse siden 1993.

Æresdoktor

Alister Cummings, æresdoktor i engelsk 2009
Professor ved University of Toronto.