Adjungerede professorer og æresdoktorer

Adjungeret professor

Engerom har en adjungerede professor:

Per Øhrgaard, adjungeret professor i tysk.
Professor emeritus ved Copenhagen Business School.

Per Øhrgaard, f. 1944, professor i germansk filologi ved Københavns Universitet 1980-2003, professor ved Copenhagen Business School fra 2003.

Hans doktordisputats fra 1978 om Wilhelm Meister og den store og tætte monografi Goethe (1999) omJohann Wolfgang von Goethe er centrale i Per Øhrgaards forfatterskab. Per Øhrgaard er endvidere oversætter, bl.a. af Günter Grass. Han modtog i 2001 Henrik-Steffens-Preis. Per Øhrgaard er medlem af Videnskabernes Selskab fra 1991, Det Danske Akademi fra 2001 og har siddet i Carlsbergfondets bestyrelse siden 1993.

Æresdoktorer

Alister Cummings, æresdoktor i engelsk 2009
Professor ved University of Toronto.

Astrid Erll, æresdoktor i tysk i 2023.
Professor ved Goethe-Universität in Frankfurt.