Uddannelser

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk udbyder en lang række bachelor- og kandidatuddannelser samt tilvalgskurser.

Engelsk

Fransk sprog og kultur

Fremmedsprogsdidaktik

Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik

Global history

Humanistisk entrepreneurship og kommunikation

Interkulturelle markedsstudier

Italiensk sprog og kultur

Oversættelse og tværkulturel formidling 

Portugisiske og brasilianske studier

Renæssancestudier

Spansk og latinamerikansk
sprog og kultur

Tysk sprog og kultur

Writing in English