Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Mission

På ENGEROM er fremmedsprogskompetence på et højt niveau en forudsætning for det arbejde, vi laver inden for lingvistik, litteratur, kultur, historie og politik. Vores forskere, undervisere og studerende er eksperter i europæiske sprog, og hvordan de bruges verden over. Vi er fælles om vores evne til at koble sprog som kommunikation, oversættelse og kulturel udtryksform med globale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Vi anvender og underviser i en række metoder fra fagområder som litteraturvidenskab, lingvistisk antropologi, filmvidenskab, oversættelsesstudier og global historie og politik. Vores fælles hovedopgave er at forstå den rolle, diskurs spiller i verden, og at opdyrke færdigheder i at kommunikere på fremmedsprog og afkode betydning i forskellige kulturelle sammenhænge. En af vores vigtigste opgaver er at uddanne studerende til en række forskellige karriereforløb, som kræver fremmedsprogskompetencer og et globalt udsyn, samt at forsyne danske gymnasier med dygtige sprogundervisere.

Vi mener, at fremmedsprogsforskere er i en helt særlig position i forhold til at arbejde på tværs af kulturer, og som på grund af deres arbejde med at forstå fremmede kulturer også er bedre til at forstå deres egen. Som forskere dækker vi mange komparative områder inden for kultur- og politisk historie, herunder migrantlitteraturens betydning i tysk-, italiensk- og engelsktalende regioner, det yderste højres rolle i Latinamerika, tysk-danske kulturrelationer og postkolonial litteratur på engelsk, fransk og spansk. Vi dækker også mange sprogstudieområder med et komparativt eller tværkulturelt perspektiv, herunder internet-lingvistik, den grammatiske repræsentation af tid på tværs af alle vores sprog og dynamikken på den transnationale og flersprogede arbejdsplads.

Vision

ENGEROM sigter mod at fremme en flersproget verden ved at give plads til akademiske studier, som beskæftiger sig med tekster på originalsproget og i deres oprindelige kontekst. Vi sigter mod at fremme transkulturelle forståelsesmodeller, hvor studier af andre sprog og kulturer bruges til at nå frem til en bedre forståelse af vores egen rolle i verden. Vi vil være med til at løse transnationale og globale udfordringer gennem et øget samarbejde på tværs af sprog og fagområder. Vi arbejder for at fremme interessen for sproguddannelser og mener, at elever og studerende på alle niveauer i det danske uddannelsessystem skal have adgang til god sprogundervisning. Vi vil fortsætte og forny en stærk tradition for at beskæftige sig med lingvistik, historie og litteratur som fremmedsproglige discipliner og sigte mod at tiltrække de bedste studerende og forskere til vores institut. Som forskere søger vi at give samfundet relevant forskning ved at deltage i internationale akademiske debatter og samtidig arbejde på at bringe disse samtaler ind i det danske offentlige rum.