Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk – Københavns Universitet

Engerom > Om instituttet

Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Institutleder Jørn Boisen

Institutleder Jørn Boisen

Indsigt i menneskelig kommunikation og kultur

At studere moderne sprog giver både en praktisk uddannelse i sprog og en omfattende introduktion til europæisk, men også amerikansk, afrikansk og australsk kultur, litteratur og tænkning. Vore studerende lærer at skrive og tale sproget flydende, og de har mulighed for at vælge mellem en lang række tilbud, herunder lingvistik, oversættelse, litteratur, historie, visuel kultur og international markedskommunikation.

Der er blevet forsket og undervist i moderne sprog på Københavns Universitet i over 200 år. Institut for Engelsk, Germansk og er det største fremmedsprogsinstitut i Danmark med over 1500 studerende og et optag på over 400 nye hvert år.

Uanset om man vælger Portugisisk, Italiensk, Fransk, Tysk, Spansk eller Engelsk, er sprog i centrum for den faglighed, der udfolder sig på instituttet. Vi arbejder med sproget, i sproget og ud fra sproget, og det gælder både for vores forskning og undervisning og uanset om vi beskæftiger os med lingvistik, litteratur, kultur, samfund eller historie.

At lære et andet sprog giver nye redskaber til at fortolke og skabe mening. Med de redskaber er vi i stand til bedre at forstå ikke blot andre kulturer, men også vor egen. På et mere personligt plan giver beherskelsen af flere sprog flere muligheder for at udtrykke sig selv og i sidste ende at forstå sig selv på.

Det er udfordrende at studere sprog, for der er ingen genveje. Det er også berigende at studere sprog, for det giver dyb indsigt i, hvor kompleks den menneskelige kommunikation og kultur er. Det gør det muligt at se verden fra to steder, og det er som bekendt betingelsen for at få det rette perspektiv.

Institutleder Jørn Boisen