Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk


Institut for Engelsk, Germansk og Romansk danner ramme om forskning og uddannelse i en række vesteuropæiske, globalt udbredte, sprog og de dertil forbundne litteraturer, kulturer og samfund.

Instituttet har ca. 70 fuldtidsansatte og ca. 1200 indskrevne studerende fra BA til KA-niveau. Herudover har vi løbende 15-20 indskrevne ph.d.-studerende.

Forskning

VI forsker i såvel historiske som helt aktuelle emner inden for de enkelte sprogområder, og vi samarbejder på tværs af sprogene om at udforske problemstillinger inden for f.eks. transnationale litterære forbindelser, international historie, sproglig globalisering, sprogdidaktik og oversættelsesstudier.

Vores forskere deltager aktivt i såvel nationale som internationale netværk og publicerer i verdens førende tidsskrifter inden for deres fagområde.

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er forskningen organiseret i forskningsgrupper. Derudover huser Instituttet flere større forskningsprojekter, som er eksternt finansieret.

Læs mere om vores forskning

Uddannelse

Instituttet udbyder uddannelser inden for følgende hovedområder:

  • Engelsk
  • Fransk Sprog og Kultur
  • Italiensk sprog og kultur
  • Spansk og Latinamerikansk sprog og kultur
  • Tysk sprog og kultur
  • Interkulturelle Markedsstuder. Kandidatuddannelse i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).

Uddannelserne kan kombineres med en bred vifte af fag fra andre institutter og fakulteter. Instituttet tilbyder derudover en række tilvalg som f.eks. Humanistisk entrepreneurship og kommunikation, Brasilienstudier og Writing in English.

Læs mere om vores uddannelser

Formidling

Vores forskere deler deres viden med samfundet gennem forskningssamarbejde med offentlige og private virksomheder, brobygningsaktiviteter med gymnasierne og foredrag og analyser i såvel skrevne som talte medier.

Instituttet har sin egen podcast-serie, som på overskuelig vis formidler helt opdateret viden om historiske og aktuelle emner i den engelsk-, fransk-, italiensk-, portugisisk- og spansktalende verden.

Læs mere om vores eksterne samarbejder