Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Mission

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, som bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, dialog og udveksling af viden og kompetencer vedrørende de europæiske hovedsprog, engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk, og de samfund og kulturer, hvor disse sprog tales. Instituttets særkende er fundamentet i fremmedsproget. Vi arbejder i fremmedsproget og på fremmedsproget, fordi kultur erkendes og opleves gennem sproget. Instituttets virke retter sig mod både den offentlige og private sektor. Det bidrager til Danmarks fortsatte deltagelse i den internationale dialog, og det fremmer international forståelse og samhandel gennem viden, kulturindsigt og sproglig ekspertise.

Vision

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vil være anerkendt som et institut med en attraktiv uddannelsesportefølje, relevante forskningsresultater og en synlig videnudveksling til gavn for samfundets vækst, den offentlige debat og det ansvarlige medborgerskab. Instituttet vil opnå dette gennem et dynamisk arbejdsmiljø for studerende og forskere, inspirerende og innovativ sprog- og kulturundervisning, fremragende international forskning og et frugtbart samarbejde med erhvervslivet og offentligheden og andre internationale forskningsmiljøer.