Forskning

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har et varieret, rigt og levende forskningsmiljø, der dækker sproglige, litterære, kulturelle, historiske og politiske emner med reference til vide dele af verden. Europa er oprindelsesstedet for de hovedsprog, som ligger til grund for forskningen på instituttet og derfor ligger hovedvægten af instituttets forskning her. Vores forskning manifesterer sig i høj grad gennem publikationer og faglige konferencer.

Satsningsområder

Instituttet har udpeget en række strategiske satsningsområder, som udgør rygraden i de forskningsstrategiske aktiviteter ved Engerom.

Læs om satsningsområderne.

Sprogområder

Instituttets forskning beskæftiger sig med sprog, litteratur, historie og samfund inden for en række sprogområder: Engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk.

Læs om sprogområderne, og find de tilknyttede forskere.

Centre og projekter

Instituttet huser fire centre og en række kollektive projekter, og instituttets forskere deltager i flere tværfaglige centre.

Se oversigt over centre og kollektive projekter.