Sprog og kulturer i uddannelsessystemet (LaCiE)

Denne gruppe samler forskere, der undersøger sprog og kulturers rolle i uddannelsessammenhæng på alle niveauer, herunder andet- og fremmedsprogsundervisning og -evaluering (dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk), flersprogethed, interkulturalitet og samspillet mellem sprog- og indholdslæring.

Vi deler en interesse for sprog og kulturer i uddannelsessammenhænge, sprogtilegnelse, sprogundervisning og metodologi samt for sproglige repertoirer i den akademiske verden.

Med udgangspunkt i en række teoretiske tilgange fra discipliner som lingvistik, sprogtilegnelse, sprogpædagogik og sprogpolitik belyser vi sprogundervisning og -læring gennem empiriske studier, teoriudvikling og nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Projekter inden for forskningsgruppen fokuserer på sprogtilegnelse og -brug i forskellige uddannelsessammenhænge, herunder sprogplanlægning og -evaluering. Dette inkluderer fokus på en fornyelse af sproguddannelser gennem en nytænkning af grænsefladen mellem sprog, kultur og interkulturelle kompetencer, herunder Content and Language Integrated Learning/EMI og nye tværsproglige tilgange som translanguaging og flersprogethedsdidaktik.

Vores forsknings- og formidlingsarbejde understøtter vores fremtrædende rolle i udviklingen af sprog i uddannelse, både i Danmark og i udlandet, gennem fortsat samarbejde med skoler, professionshøjskoler og ministerier.

 

 • Sprogenes rolle i undervisning og læring på alle uddannelsesniveauer
 • Overgange på tværs af uddannelsesniveauer (grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser)
 • Samspillet mellem sprog, kultur og samfund i uddannelsessammenhænge
 • Flersprogethedsdidaktik, translanguaging, interkulturel pædagogik
 • CLIL, EMI og sprog til specifikke formål/domæner
 • Literacyudvikling med fokus på både læsning og skrivning
 • Fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser og brug af digitale medier og digitalt medieret kommunikation, herunder online tekstkorpora i sprogtilegnelse og -undervisning
 • Sprogtestning og -vurdering, herunder fokus på literacy
 • Language anxiety og dens rolle i sprogtilegnelse og -vedligeholdelse
 • Lærer- og elevkognition
 • Udvikling af forskningsbaseret undervisningskompetence i dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk.
 • Følgeforskning inden for Sprogløft til tysk og fransk, der siden 2022 finansieres af den danske regering.

Med udgangspunkt i Strategien for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet bidrager forskningsgruppen til udviklingen og implementeringen af nye former for fremmedsprogsundervisning fra grundskolen over gymnasiet og til de videregående uddannelser, herunder uddannelse af sprogundervisere. 

Dette indebærer samarbejde med interessenter i forskellige (professionelle) organisationer, institutioner og ministerier og at gøre medlemmernes forskning tilgængelig som en vidensbase for en videreudvikling af uddannelserne og undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Behnke, Lars Studielektor   E-mail
Daryai-Hansen, Petra Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535334482 E-mail
Dimova, Slobodanka Professor +4535328173 E-mail
Flanagan, Marian Lektor   E-mail
Hartling, Simon Studielektor +4535330026 E-mail
Jensen, Christian Lektor +4535330019 E-mail
Jespersen, Dea Ph.d.-stipendiat +4535326624 E-mail
Jäkel, Nils Lektor +4535334706 E-mail
Kirkeby, Johanne Ph.d.-stipendiat +4535323917 E-mail
Larsen, Sanne Tenure Track Adjunkt +4535328448 E-mail
Lindschouw, Jan Juhl Lektor +4535328432 E-mail
Morollon Marti, Natalia Studielektor +4522212578 E-mail
Mortensen, Janus Professor +4535334020 E-mail
Olesen, Jonas Munck Ph.d.-stipendiat +4535321192 E-mail
Schimpff, Annika Milena Ph.d.-stipendiat +4535326458 E-mail
Skov, Marianne Haugaard Ph.d.-stipendiat +4535325469 E-mail
Strudsholm, Erling Lektor +4535328437 E-mail
Søgaard, Karoline Emilie Ph.d.-stipendiat   E-mail
Unger, Martin Carlshollt Ekstern lektor   E-mail
Viala, Eric Louis Hippolyte Studielektor +4535328898 E-mail
Yessenova, Aisara Ph.d.-stipendiat +4535325762 E-mail
Zhang, Yao Ph.d.-stipendiat +4535322235 E-mail