Sprogområder

Europa er oprindelsesstedet for de hovedsprog, som ligger til grund for forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og derfor ligger hovedvægten af instituttets forskning her.

Med en stærk faglig og forskningsmæssig baggrund i Vest- og Sydeuropas mange nationale sprog og kulturer ser Engerom det som en vigtig opgave at forske i den ændrede rolle, som de enkelte europæiske lande og Europa som helhed har gennemløbet op igennem det 20. århundrede.

Engeroms sprogområder er gennem tiden blevet udbredt til store dele af verden. Derfor er instituttets forskere også stærkt engagerede i studier, som vedrører lande, kontinenter og kulturområder uden for Europa, såsom USA, Latinamerika (herunder Brasilien) og Australien.