Tysk sprog og kultur – Københavns Universitet

Engerom > Forskning > Sprogområder > Tysk sprog og kultur

Tysk sprog og kultur

Forskningen har fire hovedområder:

  • Tysk sprog, især i sammenligning med dansk og som målsprog for danske learnere; i det hele taget det tyske sprogsystem og tysk sprogbrug i et dansk perspektiv.
  • Tysksproget litteratur i Tyskland, Østrig og Schweiz med afsæt i kultur- og litteraturhistoriske samt litteraturteoretiske problemstillinger.
  • Tysk kulturhistorie (idehistorie, populær- og hverdagshistorie) især fra det 18. til det 21. århundrede, også transnationalt og i sammenhæng med europæisk historie
  • Fremmedsprogstilegnelse og -didaktik

Sprogforskning

Sprogforskningen beskæftiger sig med både almene og sammenlignende spørgsmål. Der arbejdes med rent teoretiske og med mere anvendelsesorienterede emner som fx oversættelsesvidenskab, fremmedsprogstilegnelse, ordbogs- og grammatikproduktion. Af særlige fokuspunkter kan nævnes syntaks, morfologi, fonetik, fraseologi, onomastik, leksikologi, funktionel pragmatik, brugen af og synet på tysk i Danmark, samt tekst- og genrelingvistik. Et aktuelt projekt med titlen ”Cool tysk i Danmark” undersøger tysk som stil- og appelelement i nutidsdansk.

Litteratur

Litteraturforskningen har fokus på tysksproget litteratur og dens relationer til andre landes og kulturområders litteraturer, også den danske. Vi arbejder både med både ældre og helt aktuelle tekster, idet vi interesserer os for den æstetiske tekst og dens særlige virkemidler og muligheder for at formidle erfaring og komplekse problemstillinger. Litteraturen studeres i kontekst af og i vekselvirkning med samfund, historie og idehistorie, og vi undersøger fx, hvordan den bidrager til og udfordrer den nationale kulturelle erindring. Fagets forskere arbejder med emner som: Relationen mellem tysk og dansk litteratur, litteratur og krigserfaring, litteraturen som en ’interdiskurs’ (der fx kan sammentænke psykologi, naturvidenskab, sociologi og religion), litteraturfilosofi, litteraturens funktion i dannelsen af nationale identiteter(fx omkring nationalsocialismen, Tysklands deling og genforening) og traditionslinjer i østrigsk litteratur- og kulturhistorie.

Historie og kulturhistorie

Inden for området tysk historie og kulturhistorie bliver der primært arbejdet med nyere kulturhistorie og samtidshistorie, ofte i et europæisk perspektiv og ud fra forskellige vinkler: politisk historie, kulturhistorie, teknikhistorie osv. Desuden forskes i nutidens samfundsforhold. Blandt forskningsemnerne er: Forbundsrepublikkens historie, dansk-tyske relationer efter 1945, ”1968”, erindringskultur og erindringspolitik, især efter 1990.

Tysk som fremmedsprog

Et fjerde forskningsområde er tilegnelsen af tysk som fremmedsprog i hele uddannelsessystemet: I grundskoleregi, på de gymnasiale uddannelser og på universitetet, herunder de fire sprogfærdigheders betydning for tilegnelsen (læse, lytte, skrive, tale). På tyskfaget er vi især interesseret i, hvordan man tilegner sig en interkulturel og litterær kompetence sammen med fremmedsproget, og hvordan man kobler faglig og sproglig læring (”Content and Language Integrated Learning”). Et vigtigt perspektiv er derudover at se på, hvordan de uddannelsespolitiske problemstillinger har påvirket faghistorien og præger fagets aktuelle udvikling på alle niveauer af uddannelse i tysk i Danmark. Et større igangværende udviklings- og forskningsprojekt undersøger tidligere sprogstart i tysk i folkeskolen med fokus på flersprogethedsdidaktik.

Forskere og undervisere
  

NavnTitelTelefonE-mail
Behnke, LarsVidenskabelig assistent +45 353-31387E-mail
Benne, ChristianProfessor MSO +45 353-30085E-mail
Daryai-Hansen, PetraLektor +45 353-34482E-mail
Farø, Ken JoensenLektor +45 22 84 61 21E-mail
Hoffmann, BirtheLektor +45 353-28176E-mail
Møller, Henrik RyeEkstern lektor +45 353-30064E-mail
Regener, SusanneAdjungeret professor +45 353-36607E-mail
Sandberg, Anna LenaLektor +45 353-28156E-mail
Siegfried, DetlefProfessor +45 353-28433E-mail