Fransk sprog og kultur – Københavns Universitet

Engerom > Forskning > Sprogområder > Fransk sprog og kultur

Fransk sprog og kultur

Franskfagets forskning dækker empirisk hele den fransksprogede verden og fordeler sig på disse hovedområder:

Fransk sprog

En del af forskningen inden for det sproglige område vedrører sproglig variation, sproglige normer og sprogforandring i fransk, i og uden for Frankrig (flere af franskfagets forskere er tilknyttet instituttets forskningsplatform ”Norm, variation, sprogforandring”). Der arbejdes for eksempel med grammatiske formers status og udbredelse før og nu, ligesom der ses på betingelser for udtalevariation og på igangværende ændringer i udtalenormer. Den overordnede ramme er variationistisk og sociolingvistisk, dvs. at der især arbejdes med situationel (diafasisk) variation, tale-skrift variation (diamesisk), social variation (diastratisk), og i et vist omfang med geografisk variation (diatopisk), men naturligvis også med variation over tid (diakron variation). I mange af projekterne indgår sprogpolitik som en vigtig forklaringsparameter i forhold til de observerede sproglige fænomener.

Fransksproget litteratur og fransk kultur

Også i arbejdet med litteraturen kan sprogpolitikken – som sammen med oversættelsesstudier er et af de felter, hvor sproglige, litterære og samfundsmæssige indsigter i særlig grad befrugter hinanden – i nogle sammenhænge være relevant at inddrage.

På litteratur- og kulturområdet beskæftiger forskningen sig med fransksproget litteratur både i og uden for Frankrig, ligesom der arbejdes med både ældre og helt aktuelle tekster. Der er især interesse for, hvad de litterære tekster kan fortælle om deres egen tid – hvad enten det drejer sig om oprør mod religiøse og politiske autoriteter, eksistentielle kriser, forholdet til andre kunstarter eller kulturmøder – og for, hvordan de litterære tekster bliver modtaget og brugt i tidens løb: hvorfor bliver nogle tekster en del af den litteraturhistoriske kanon, mens andre ikke gør? Fordi vi kan gå direkte til de fransksprogede kilder, kan vi bringe de litterære tekster i dialog med andre typer af tekster – f.eks. samfundsdebatten, politiske taler og filosofiske essays – hvormed litteraturen også bliver en indgang til viden om de fransksprogede kulturer og samfund i bredere forstand

Fremmedsprogstilegnelse

Forskningen beskæftiger sig desuden med principperne for a lære et fremmedsprog (herunder de fire sprogfærdigheders betydning for tilegnelsen (læse, lytte, skrive, tale)). Endvidere forskes i, hvordan man tilegner sig en interkulturel kompetence sammen med fremmedsproget, samt hvordan uddannelsespolitiske problemstillinger har påvirket faghistorien og præger fagets aktuelle udvikling.

Forskere og undervisere
 

NavnTitelTelefonE-mail
Boisen, JørnInstitutleder +45 353-28406E-mail
Hansen, Anita BeritLektor +45 353-28450E-mail
Hartling, SimonEkstern lektor +45 353-30026E-mail
Kragh, Kirsten A. JeppesenStudieleder +45 353-28591E-mail
Lindschouw, Jan JuhlLektor +45 353-28432E-mail
Löbl, Stephanie KimPh.d.-stipendiat +45 353-34972E-mail
Meiner, CarstenProfessor +45 353-28633E-mail
Nolan, ShaunEkstern lektor +45 353-26533E-mail
Ravneberg, Nils SchultzEkstern lektor  E-mail
Ringon, Jean Joseph MichelEkstern lektor  E-mail
Verstraete-Hansen, LisbethLektor +45 353-30089E-mail