Fransk sprog og kultur

Franskfagets forskning dækker empirisk hele den fransksprogede verden og fordeler sig på disse hovedområder:

 

 

 

Forskere og undervisere
 

Navn Titel Telefon E-mail
Boisen, Jørn Lektor +4535328406 E-mail
Borum, Peter Ekstern lektor   E-mail
Hansen, Anita Berit Lektor +4535328450 E-mail
Kragh, Kirsten A. Jeppesen Studieleder +4535328591 E-mail
Lindschouw, Jan Juhl Lektor +4535328432 E-mail
Meiner, Carsten Professor +4535328633 E-mail
Verstraete-Hansen, Lisbeth Institutleder +4535330089 E-mail
Viala, Eric Louis Hippolyte Studielektor +4535328898 E-mail