Eric Louis Hippolyte Viala

Eric Louis Hippolyte Viala

Studielektor

Jeg underviser i sprogpraksis på bacheloruddannelsen. Min uddannelsesbaggrund er fransk, jeg har en cand.fil. i litteraturvidenskab, som jeg har suppleret med en uddannelse i fransk som fremmedsprog (FLE).

Jeg interesserer mig for fransk som andetsprog og de pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som knyttet sig til tilegnelse af fransk som fremmedsprog. Jeg har undervist på alle niveauer (fra nybegynder til avanceret studerende), og min undervisningsmetode er primært kommunikativ. Mange oplever, at det kan være vanskeligt at tale fransk, og derfor er dialog et vigtigt omdrejningspunkt i min undervisning.

Herudover følger jeg den aktuelle politiske udvikling i Frankrig og de fransktalende lande i dag og forsøger at inddrage centrale emner i den franske samfundsdebat løbende i min undervisning, herunder de kulturelle forskelle mellem Danmark og Frankrig, som altid interessante at diskutere.

ID: 319453816