Portugisiske og brasilianske studier

De fleste af afdelingens forskningsprojekter har det til fælles, at de undersøger den måde, hvorpå diskurser er med til at skabe virkeligheden i den portugisisktalende verden. Dette tema undersøges med en postkolonial tilgang og trækker på teoretiske perspektiver fra kulturstudier, lingvistik, sociologi, historie, politologi og en række andre felter.

I øjeblikket er de primære forskningsområder følgende:

  • Sociolingvistik (netværksprojekt i samarbejde med Forskningscentret UC-Care på Københavns Universitet og São Paulo Universitet)
  • En interdisciplinær tilgang til social ulighed, der kombinerer sociologi, historie, politologi og lingvistik (et forskningssamarbejde med Katoliske Universitet, Rio de Janeiro)
  • Medievidenskab, politologi og retssociologi (et ph.d.-projekt og flere samarbejder med Rio de Janeiro Statsuniversitet)
  • Kultur- og litteraturstudier (i samarbejde med forskergruppen Contemporary Brazilian Literature ved Brasília Universitet) 
  • Studier i den lusofone film (forskningsprojekt under udarbejdelse)

Forskere og undervisere
  

Navn Titel Telefon E-mail
Wink, Georg Walter Lektor +4535329115 E-mail