Engelsk, Germansk og Romansk Bibliotek – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker

Engerom bibliotek

Engerom bibliotek er en del af Københavns Universitetsbibliotek Søndre Campus. Læs mere på KUB, Søndre Campus om bibliotekskurser og workshops • [HUMlab] • Kulturliv

Bibliotekets samlinger

Opstilling og systematik, håndbøger, tidsskrifter, bøger til hjemlån,
læs mere ...

Fagsider

Søg og find relevante litteraturkilder og referenceværker på fagsiderne
Engelsk • Germansk • Romansk

Praktiske oplysninger

Print og kopi, wifi, grupperum, læsepladser, vejledninger
læs mere ...

Søg og find i REX

REX er den fælles e-katalog som dækker samlingerne på Det Kgl. Bibliotek og Københavns Universitetsbibliotek med tilknyttede biblioteker.

Ekstra information / Sidebar

Bemandet åbningstid

Studerende og ansatte har adgang til biblioteket med kort 24/7.
Frokostlukket fra 12-12.30

Kontaktoplysninger

Kontakt biblioteket
kontaktbiblioteket.kb.dk
Vi er på Facebook

Adresse
Emil Holms Kanal 4, bygning 23
lokale 23.3.42-44 Kort

Medarbejdere
Nejra Tahmaz
Informationsspecialist
Tel. 9132 4458  Email

Marie Christine Levassor
Informationsspecialist
Tel. 9132 4658  Email

Henriette Aabo Hansen
Informationsspecialist
Tel. 9132 4201  Email

Maria Jørgensen
Informationsspecialist
Tel. 9132 4129  Email