Bibliotekets samlinger – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker > Bibliotekets samlinger

Samlingerne

Hvor står bøgerne?

Bøger til hjemlån:
Det er nu muligt for KU studerende og ansatte at hjemlåne Engerom bøger fra magasin. Bøgerne skal bestille gennem REX (oversigtskort

Bøger til brug på stedet:
Håndbøger og bibliotekets samling af bøger på åbne hylder er ikke til hjemlån.
De er placeret efter sprogområder på 3., 4. og 5. etage på Engeroms bibliotek (oversigtskort)

Specialer & ph.d. afhandlinger

Specialer hørende under instituttet findes ikke i vore samlinger, men kan hjemlånes via KB (undtaget de klausulerede):

  • Søg (hjemlån) specialer i REX (indtil 2016)
    (skriv i emnefelt faget fx engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk ... evt. med afgrænsning på år)
  • Ph.d. afhandlinger til hjemlån fra KUB, Sdr. Campus kan ligeledes søges frem via REX.

Særsamling

Romansk bibliotek CD-samling