Samlingerne

Find bøger

Engelsk samling
Amerikansk samling
Germansk samling inkl. Goethe Samlingen
Romansk bibliotek:

Oversigt over boggrupper på magasin

NB Det er nu muligt at hjemlåne bøger fra bibliotekets åbne hylder. Kontakt en medarbejder på bibliotekskontoret.


Andet

Semesterlitteratur
En samling af semesterlitteratur står på bibliotekets 3. sal, på reolerne modsat printeren. De er kun til brug på stedet.

Print tidsskrifter
De seneste 3. årg. + løbende årg. står på skråhylder på 3. sal i biblioteket. For ældre årg. spørg på bibliotekskontoret.

Særsamlinger

Den italienske tegneserie Dylan Dog af Tiziano Sclavi. Vi har årene 1990-2004 (ukomplet). Står på 3. etage

Goethe samlingen. Står på magasin, men kan bestilles via bibliotekskatalogen.

Romansk biblioteks samling af romanske film på DVD står på 3. etage. Kun til brug på stedet.

Romansk biblioteks samling af CD'er er kun til brug på stedet. Spørg på bibliotekskontoret.