Opstilling Tysk

Systematik og opstilling af Fællesgermansk og Tysk bibliotek

Samlingen er opstillet på åbne hylder på 4. etage af Engerom bibliotek, medmindre det fremgår at gruppen er placeret andetsteds, f. eks.: (magasin). Bøger som står andre steder end på de åbne hylder i biblioteket kan bestilles gennem bibliotekskatalogen, eller ved at kontakte en medarbejder på bibliotekskontoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • tysk 2a Ordbøger:
  • tysk 2a-1   Leksikografi, leksikologi
  • tysk 2a-2   Oversættelsesordbøger
  • tysk 2a-3   Etsprogede ordbøger
  • tysk 2a-4   Umgangssprache, slang
  • tysk 2a-5   Ældre sprog, højtysk
  • tysk 2a-6   Ældre sprog, nedertysk
  • tysk 2a-7   Etymologiske ordbøger
  • tysk 2a-8   Retskrivningsordbøger
  • tysk 2a-9   Udtaleordbøger
  • tysk 2a-10 Synonymer, antonymer
  • tysk 2a-11 Fremmedordbøger
  • tysk 2a-12 Stilordbøger, fraseologi, idiomatik
  • tysk 2a-13 Forkortelsesordbøger
  • tysk 2a-14 Ordsprog, citater
  • tysk 2a-15 Specialordbøger
  • tysk 2a-16 Andre sprog end tysk
 • tysk 2b Tysk sprog:
  • tysk 2b-1   Indl., alm. lingvistik, sprogfilosofi, overs.teori
  • tysk 2b-2   Lingvistiske ordbøger og leksika
  • tysk 2b-3   Samlinger af bla. sprogvidenskabelige afh. (magasin)
  • tysk 2b-4   Sproghistorie, alm. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-5   Sproghistorie, spec. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-6   Enkelte ord og ordklasser (magasin)
  • tysk 2b-7   Person- og stednavne, onomastik (magasin)
  • tysk 2b-8   Etymologi og orddannelse (magasin)
  • tysk 2b-9   Semantik (magasin)
  • tysk 2b-10 Historisk grammatik, alm. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-11 Historisk grammatik, spec. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-12 Historisk lingvistik (magasin)
  • tysk 2b-13 Moderne grammatik, alm. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-14 Moderne grammatik, spec. fremstillinger (magasin)
  • tysk 2b-15 Undervisningsskrifter (magasin)
  • tysk 2b-16 Fonetik, fonologi (magasin)
  • tysk 2b-17 Stilistik, metrik retorik (magasin)
  • tysk 2b-18 Pragmatik, tekstlingvistik, kommunikation (magasin)
  • tysk 2b-19 Sociolingvistik, fagsprog (magasin)
  • tysk 2b-20 EDB, lingvistik, databehandling (magasin)
  • tysk 2b-21 Andre sprog end tysk (magasin)
 • tysk 2c Dialekter:
  • tysk 2c-1 Dialektordbøger (magasin)
  • tysk 2c-2 Dialekter, oversigtsværker, serier (magasin)
  • tysk 2c-3 Almen dialektologi, flere dialekter (magasin)
  • tysk 2c-4 Enkelte dialekter, alf. ordnet (magasin)
  • tysk 2c-5 Sprogøer, oversøiske, østeuropæiske (magasin)