PE-LAL-projektet (Plurilingual Education – Students’ Language Awareness across educational Levels) har i samarbejde med århusianske og københavnske lærere udviklet en række undervisningsmaterialer til brug i folkeskolens 1., 5., 7. og 9. klasse samt i Almen Sprogforståelse i 1.g i gymnasiet. Alle undervisningsmaterialer kan downloades her på siden.

Undervisningsmaterialet

  • er teoribaseret og afprøvet i praksis: det bygger på en flersprogethedsdidaktik og tager samtidig højde for centrale praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt for de didaktiske principper, der generelt kan formuleres for sprogundervisning i dag.   
  • skaber rum for udvikling af sproglig opmærksomhed: eleverne arbejder i materialet med en praktisk sproglig opmærksomhed, en metasproglig opmærksomhed og en kritisk sproglig opmærksomhed, der retter sig mod forskellige sproglige niveauer.  
  • er fleksibelt og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx inddrage flere af elevernes egne sprog, give nogle af aktiviteterne mere plads eller øge sværhedsgraden af nogle aktiviteter.

Kontakt

Petra Daryai-Hansen
Lektor, Københavns Universitet
E-mail: petra.dhansen@hum.ku.dk

Natascha Drachmann
Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
E-mail: ndr@hum.ku.dk

Line Krogager Andersen
Postdoc, SDU
E-mail: lika@sdu.dk

Undervisningsforløb