Undervisningsforløb til 7. klasse

Den lille Rødhætte

Om forløbet

I dette forløb arbejder eleverne med ’Den lille Rødhætte’ med særligt fokus på eventyret som transnational genre. Forløbet åbner op for lege, samtaler om og kritisk stillingtagen til, hvordan eventyret er bygget op og hvilke ligheder og forskelle der er mellem historierne om ’Den lille Rødhætte’ på forskellige sprog.

Hensigten med forløbet er at skabe rum for udvikling af sproglig opmærksomhed ved at arbejde med en flersprogethedsdidaktik, der inddrager den sproglige mangfoldighed, der findes i klasserummet, i samfundet og i verden.

I forløbet arbejder eleverne med dansk, engelsk, fransk og tysk, som de kender fra skolen, men også med både germanske og romanske sprog (fx hollandsk, norsk, svensk og spansk) og med andre sprog (fx egyptisk, kinesisk, maori og tyrkisk). Forløbet åbner endvidere op for inddragelse af elevernes egne sproglige ressourcer, fx deres førstesprog.

Se intro til undervisningsmaterialet

Lyrik


Om forløbet

I dette forløb arbejder eleverne med autentisk flersproget lyrik. Arbejdet med lyrikken åbner op for eksperimenter, samtaler om og kritisk stillingtagen til forskellige landes, forskellige digteres og elevernes egne holdninger til sprog og det at kunne flere sprog.

Hensigten med forløbet er at skabe rum for udvikling af sproglig opmærksomhed ved at arbejde med en flersprogethedsdidaktik, der inddrager den sproglige mangfoldighed, der findes i klasserummet, i samfundet og i verden.

I forløbet arbejder eleverne med dansk, engelsk, fransk og tysk, som de kender fra skolen, men også med både germanske og romanske sprog (fx svensk, norsk, islandsk og spansk) og med andre sprog og sproglige varianter (fx arabisk, dialekter af dansk samt tegnsprog). Forløbet åbner endvidere op for inddragelse af elevernes egne sproglige ressourcer, fx deres førstesprog.

Se intro til undervisningsmaterialet

Ansvarlig for udvikling af undervisningsmaterialet til 7. klasse er Natascha Drachmann i samarbejde med Stine Volsgaard Hansen, Karen Jensen og Saida Ben Si Mohan, Nørre Fælled Skole.

Grafik: Henriette Kofod
Korrekturlæsning og oversættelse: Studieskolen.