Flersprogethedsdidaktik – Minoritets- og majoritetselevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer

I de seneste år har der inden for uddannelsesforskning været en øget interesse for flersprogethedsdidaktik. Den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog er baseret på elevers sproglige ressourcer og søger at bygge bro mellem sprog (dansk, fremmedsprog, førstesprog, andre sprog) med henblik på at styrke alle elevers kommunikative kompetence og sproglige opmærksomhed (SO). Ud fra projektets perspektiv betragtes alle fremmedsprogselever som flersprogede, og minoritetselever defineres ved at have andre førstesprog end majoritetssproget.

På trods af den omfattende brug af begrebet sproglig opmærksomhed (eng. language awareness) siden 1984 findes der på nuværende tidspunkt intet systematisk empirisk studie, der sammenligner minoritets- og majoritetselevers udvikling af SO gennem en flersprogethedsdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer med henblik på at bidrage til en videre teoretisk udvikling af forskningsfeltet. Med afsæt i en curriculumanalyse (makroniveau) og en fokuseret lingvistisk etnografi (nanoniveau) undersøger projektet, hvordan minoritets- og majoritetselever udvikler sproglig opmærksomhed gennem en flersprogethedsdidaktik i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen samt i grundforløbet Almen Sprogforståelse i gymnasiet.

Projektet starter i oktober 2020 og varer tre år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmaterialet

 • er teoribaseret og afprøvet i praksis: det bygger på en flersprogethedsdidaktik og tager samtidig højde for centrale praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt for de didaktiske principper, der generelt kan formuleres for sprogundervisning i dag.  
 • skaber rum for udvikling af sproglig opmærksomhed: eleverne arbejder i materialet med en praktisk sproglig opmærksomhed, en metasproglig opmærksomhed og en kritisk sproglig opmærksomhed, der retter sig mod forskellige sproglige niveauer.
 • er fleksibelt og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx inddrage flere af elevernes egne sprog, give nogle af aktiviteterne mere plads eller øge sværhedsgraden af nogle aktiviteter.

Se materialet

 

 

Tidligere sprogstart

Besøg Tidligere sprogstart

Tidligere sprogstart

Forskningsbaseret og praksisafprøvet undervisningsmateriale til engelsk, fransk og tysk, der tager højde for en flersprogethedsdidaktik. Materialet, der er tilgængeligt på dansk, fokuserer på den tidlige sprogstart i engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse og indeholder et sprogpas, en sprogportfolio og individuelle flersprogede aktiviteter, der er integreret i undervisningsbeskrivelserne. Der medfølger en rettenøgle til alle flersprogede aktiviteter. 

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Engelsk, fransk og tysk


Tegn på sprog

Besøg Tegn på sprog

Tegn på sprog - signs of language

I 10 år har det danske længdeprojekt Tegn på Sprog fulgt minoritetselevers udvikling af literacy med afsæt i en flersprogethedsdidaktik. Projektets hjemmeside indeholder inspiration til flersprogede aktiviteter, der fokuserer på andetsprogstilegnelse og literacyudvikling i flersprogede klasserum i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk, dansk som andetsprog og andre fag i skolens fagrække

Den Europæiske Sprogportfolio

Besøg Den Europæiske Sprogportfolio

European Language Portfolio

Den Europæiske Sprogportfolio, der er baseret på den Fælleseuropæiske Referenceramme for Sprog, er oversat fra norsk til dansk. Portfolioen indeholder et sprogpas, en sprogbiografi og en sprogfolder og gør det muligt for eleven (6-12 år) at visualisere og reflektere over hans/hendes sprogtilegnelsesprocesser.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk

REPT-database

Besøg REPT-databasen

The FREPA database

REPT-databasen er faciliteret af The European Centre for Modern Languages (ECML) og indeholder undervisningsmateriale med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet. Materialerne, der er tilgængelige på mange forskellige sprog, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne, type af flersproget tilgang og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra børnehave til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

CONBAT+-projektet

Besøg CONBAT+ projektet

The Conbat+ projectCONBAT+-projektet har udviklet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet, der har en CLIL-tilgang (Content and Language Integrated Learning) indlejret. Materialerne, der er tilgængelige på engelsk, fransk og spansk og som kan anvendes til elever i alderen 6-20 år, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

The EDiLiC Association

Besøg the EDiLiC Association

The EDiLiC AssociationThe EDiLiC Association har indsamlet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet fra forskellige projekter i fx Østrig, Canada, England, Frankrig, Tyskland, Luxemburg, Spanien og Schweiz. Opsamlingen indeholder online aktiviteter og referencer til bøger, der beskæftiger sig med emnet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Bildetema

Besøg Bildetema

Bildetema er en del af den norske platform Tema Morsmål, som indeholder ressourcer og materialer på en lang række sprog. Bildetema er en flersproget, interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer og rummer ca. 1900 opslagsord fordelt på 31 temaer, fx ’vejr’ eller ’sport’. Bildetema drives i et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark og har bokmål, nynorsk, svensk, dansk og engelsk som hovedsprog. Herudover kan en lang række minoritetssprog som arabisk og somali tilvælges (op til 10 sprog ad gangen). Findes i to udgaver (flash og html).

 • Målgruppe: førskole, indskoling og mellemtrin
 • Fag: til tværfaglig anvendelse

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Daryai-Hansen, Petra Lektor +4535334482 E-mail
Drachmann, Natascha Ph.d.-stipendiat +4530237919 E-mail
Holmen, Anne Centerleder, professor +4535328174 E-mail

Andre forskere

Line Krogager Andersen, postdoc, Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet

Line Møller Daugaard, docent, VIA University College

Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole

Bevilling

Danmarks Frie Forskningsfond logo

Bevilling: Danmarks Frie Forskningsfond, DFF-Forskningsprojekt 2
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Petra Daryai-Hansen

Logo ph.d.-rådetBevilling: Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Natascha Drachmann

Digital forelæsningsrække om flersprogethed og interkulturalitet, forår og efter 2021

Undervisningsmaterialer

Elever

Mangler du inspiration til, hvordan du kan arbejde med flersprogethed og flersprogethedsdidaktik i din undervisning? Se det flersprogede undervisningsmateriale udviklet i projektet til grundskole- og gymnasieniveau eller  projektets opsamling på eksisterende flersprogede undervisningsmaterialer til både grundskole- og gymnasieniveau samt til videregående uddannelser. Undervisningsmaterialerne er frit tilgængelige.