1. februar 2024

Workshop for læreruddannere inden for dansk og DSA

Den 21. februar 2024 afholder Petra Daryai-Hansen og Natascha Drachmann workshop om PE-LAL-projektets fund for dansk- og dansk som andetsprogsundervisere på Københavns Professionshøjskole. Gennem oplæg og øvelser inviteres deltagerne til at reflektere over, hvordan flersprogethedsdidaktik kan se ud i grundskolens danskfag – og hvilke konsekvenser denne tænkning i givet fald vil have for danskundervisningen på læreruddannelsen.

Abstract til workshoppen

Flersprogethedsdidaktik i grundskolens to danskfag – hvad, hvorfor og hvordan?

Der findes i dag over 7.000 sprog i verden, og nutidens samfund og klasserum er kendetegnet ved en stor sproglig mangfoldighed. Alle elever i dagens Danmark kan ses som flersprogede, fordi de alle lærer mere end ét sprog i og/eller uden for skolen og derfor har et sprogligt repertoire, der består af flere sprog. Til trods herfor bygger skolens sprogfag på en etsproget tilgang til sprog (Candelier et al., 2010; Daryai-Hansen, 2018; Holmen, 2019), og særligt danskfaget kan kritiseres for at være et modersmålsfag (Kristjánsdóttir, 2015) og ikke et sprogtilegnelsesfag (Drachmann, 2023), der skaber rum for og drager nytte af elevernes samlede sproglige ressourcer som afsæt for at lære dansk. Det er derfor relevant at sætte grundskolens sprogfag under lup og stille spørgsmålet: Hvordan kan sprogfagene åbne for og anerkende nutidens sproglige mangfoldighed og alle elevers flersprogede ressourcer, så sprogundervisningen ikke risikerer at blive overhalet indenom af virkeligheden?

Med afsæt i resultater fra forskningsprojektet Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels (PE-LAL) vil vi på workshoppen gå på opdagelse i flersprogethedsdidaktikkens hvad, hvorfor og hvordan og undersøge dens relevans for og mulighedsrum i grundskolens sprogfag med særligt fokus på dansk- og dansk som andetsprogsfaget. Med udgangspunkt i PE-LAL-projektets model for flersprogethedsdidaktik dykker vi ned i dansk- og dansk som andetsprogsfagets læreplaner samt kigger nærmere på undervisningsmaterialer og elevdata udviklet og indsamlet i PE-LAL-projektet. Endeligt drøfter vi PE-LAL-projektets anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag.

Emner