Undervisningsforløb 1. g Almen sprogforståelse

Flersprogethedsdidaktisk undervisningsmateriale til Almen sprogforståelse


Om materialet

I materialet kobles flersprogethedsdidaktikken med et særligt fokus på elevernes egne sproglige repertoirer, idet al sproglig læring og udvikling samtidig er en udvidelse af netop det sproglige repertoire, og idet kontrasten mellem det kendte og det nye og refleksionen over denne kontrast skaber tværsproglige rum for udvikling af sproglig bevidsthed (Krogager Andersen, 2020).

Det vil sige, at der i materialerne både inddrages typiske fremmedsprog, dansk og latin samt åbne spørgsmål, hvor eleverne selv kan reflektere over andre af deres egne sproglige ressourcer, som for eksempel kan være andre hjemmesprog end dansk, særlige ungdomsvarianter, dialekter osv.

Et tilbagevendende element i elevarkene er tekstuddrag fra Menneskerettighedserklæringen, der både har samfundsfaglig relevans og som foreligger i rigtig mange autentiske oversættelser. I arbejdet med elevarkene får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med uddrag af menneskerettighederne både i tekst, lyd og videoformat, og på sprog, der spænder fra de nordiske til somali, arabisk, vietnamesisk, latin og tre forskellige slags tegnsprog

Dette materiale kan ikke stå alene og dække hele AP-forløbet, men kan derimod integreres med de øvrige latin- og AP-materialer, der anvendes på skolen. Hvis man ønsker at udvælge en AP-grundbog, der også har flersprogethedsdidaktisk islæt, kan man med fordel orientere sig i læremiddelanalysen af eksisterende AP-materialer.

Videoer

Den sproglige detektiv


Sproglove

Latin og flersprogethedsdidaktik

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem den besøgende forsker og en gruppe AP-lærere på Aarhus Tech, og efterfølgende afprøvet i AP-undervisningen og revideret på baggrund af erfaringer fra undervisningen. I udviklingsprocessen har vi lagt vægt på at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af AP, at udvikle det flersprogethedsdidaktiske potentiale i AP, at skabe rum for elevernes sproglige opmærksomhed, sproglige fantasi og kreativitet samt kritiske sproglige opmærksomhed.


Ansvarlig for udvikling af undervisningsmaterialet til Almen sprogforståelse er Line Krogager Andersen i samarbejde med Kader Maikal, Kristine Krogh Vesterstrøm, Nicoline Engers Gregersen, Roar Rimmen Gaardsøe og Stine Nørgaard Klarskov (Aarhus Tech), Bente Buus og Ulla Birgitte Alkjærsig (Viby Gymnasium)

Grafik: Henriette Kofod.
Sprogkonsulenter: Studieskolen (Gülhan Comakci) samt Adam Murad og Hoa Ngo Thi