Undervisningsforløb til 9. klasse

Samlet lærervejledning for alle temaer, inkl. introduktion til materialet. 

Klassens sprog

Dette tema fokuserer på:

 • At synliggøre elevernes sproglige ressourcer for hinanden, hvilket kan fordre gensidig nysgerrighed og anerkendelse.
 • At tydeliggøre de flersprogede ressourcers værdi, hvilket kan fordre elevengagement

Der arbejdes med sprogportrætter og sprogworkshops.

Omfang: anslås til ca. 3 timer

Sproglig mangfoldighed

Formålet med at arbejde med sproglig mangfoldighed er:

 • At eleverne oplever, hvor forskellige sprog kan være, og hvilke ligheder, der trods alt også er.
 • At bidrage til elevernes sproglige bevidsthed (metasproglig refleksion) og udvikling af sprogstrategier.
 • At gøre eleverne opmærksomme på sprogets betydning for enhver befolkningsgruppe.
 • At bidrage til elevernes forståelse af kasus som morfologisk kategori med syntaktisk funktion (sammenhængen mellem akkusativ og direkte objekt)

Her arbejdes med sproglige fun facts, sproglig iagttagelse på tværs af sprog, tegnsprog, morfologi og syntaks, og der indgår en produktiv øvelse med swahili og en film om verdens sprog.

Omfang: anslås til 1-2 skoledage.

Sproglig variation


Arbejdet med sproglig variation sigter på at:

 • At eleverne bliver klogere på dialekter, får mulighed for at lytte til dem og overveje deres egene fordomme over for forskellige dialekter
 • At eleverne forstår, at dialekter og regional variation forekommer i alle sprog
 • Skabe opmærksomhed på ungdomssprog og social variation på dansk og andre sprog.
 • Skabe forståelse for, hvordan sociale varianter påvirker vores opfattelse af talerne

Der indgår arbejde med danske dialekter, unges og ældres sprog, elevernes eget sprog og social variation.

Omfang: anslås til 5 timer.

Sprogslægtskab


Temaet om sprogslægtskab har til formål:

 • At give eleverne en fornemmelse for historiske og geografiske sammenhænge mellem sprog
 • At give eleverne indblik i og mulighed for kritisk at reflektere over sprogpolitik og sprogbrug
 • At bidrage til elevernes udvikling af tværsproglige gættestrategier

Der arbejdes med interkomprehension i forhold til enten germanske eller romanske sprog, vendespil med sprogfamilier og sprogslægtskaber i verdens sprog.

Omfang: anslås til 4-5 timer.

 Skandinaviske sprog


Formålet med arbejdet med skandinaviske sprog er at:

 • Elevernes forståelsesstrategier i forhold til svensk og norsk styrkes
 • Eleverne bliver opmærksomme på regelmæssigheder i forskelle mellem dansk, svensk og norsk
 • Eleverne får indblik i det historiske nordiske sprogfællesskab

Der arbejdes både med lyd, tekst og video på skandinaviske sprog. Desuden arbejdes undersøgende med en progression fra et overordnet, betydningsorienteret blik til en kobling mellem abstrakte regler og konkrete teksteksempler, en lærerstyret grammatisk undersøgelse og perspektivering og afslutningsvis en kritisk refleksion over sprogpolitikken i de nordiske sprogsamfund.

Omfang: anslås til 3-4 timer.

Sprog, magt og samfund


Arbejdet med sprog, magt og samfund har til hensigt at:

 • At øge elevernes bevidsthed om sproglig magt
 • At gøre eleverne i stand til at tage magten over sproget
 • At stille kritiske spørgsmål til den sproglige magt, der udøves omkring dem

Her arbejdes med sprogpolitik i Danmark, EU og andre lande, konnotationer og magtudøvelse i diskursen om corona.

Omfang: anslås til 3 timer.

Sprog og kultur


Formålet med dette tema er:

 • At give eleverne en fornemmelse af det tætte forhold mellem sprog og kultur.
 • At vise dem, at sådanne sammenhænge findes på tværs af sprog, selvom de ser forskellige ud
 • At bidrage til elevernes interkulturelle kompetence

Her læses en tekst om forholdet mellem sprog og kultur, arbejdes med høflighed på tværs af sprog og med dilemmaer i forbindelse med oversættelse.

Omfang: anslås til 4-5 timer.

Materialet er udarbejdet af Line Krogager Andersen (SDU) i samarbejde med:                

 • Anita Hjorth Jørgensen
 • Bjarne Czeloth
 • Carsten Stigers
 • Niels Jeppe Husted Christensen
 • Torben Schulz &
 • Frank Hansen

(alle fra Skovvangskolen)

Dele af materialet er udviklet i forbindelse med Almen Sprogforståelse. Disse materialer har overskriften Elevark + et nummer. AP-elevarkene er udviklet af Line Krogager Andersen i samarbejde med: Bente Buus (Viby Gymnasium), Kader Maikal H Mohamed (Aarhus Tech), Kristine Krogh Vesterstrøm (Aarhus Tech), Nicoline Engers Gregersen (Aarhus Tech), Roar Rimmen Gaardsøe (Aarhus Tech), Stine Nørgaard Klarskov (Aarhus Tech) og Ulla Birgitte Alkjærsig (Viby Gymnasium)

 Grafik v Henriette Kofod, sprogkonsulenter: Adam Murad (arabisk) Hoa Thi Ngo (vietnamesisk) Gülhan Comakci, Studieskolen (tyrkisk)