English and Globalisation in Denmark: A Changing Sociolinguistic Landscape

I projektet undersøger vi hvilken rolle engelsk spiller i Danmark i dag, herunder hvor meget og hvornår engelsk bruges af danskerne, hvilke holdninger danskerne har til brugen af engelsk og hvilken betydning engelsk har for unge danskere.

I 1990'erne viste en stor undersøgelse (Danskerne og det engelske sprog af Bent Preisler), at en stor del af danskerne brugte engelsk dagligt eller ugentligt, mens en femtedel svarede, at de ikke kunne engelsk nok til at bruge det i hverdagen. Siden den undersøgelse blev lavet, er der sket store forandringer i det danske samfund, herunder i brugen af engelsk. Globaliseringen spiller en større rolle nu, og teknologiske forandringer har ført til nye måder at arbejde og være sammen på. Engelsk bruges i dag i uddannelsessystemet, på arbejdspladser, i populærkulturen, på sociale medier og mange andre steder i det danske samfund på måder som det ikke gjorde i 1990’erne.

 

 

 

 

Vi undersøger tre spørgsmål i projektet:

 1. Hvor meget og hvornår bruges engelsk blandt danskere generelt?
 2. Hvilke holdninger har danskerne til brugen af engelsk?
 3. Hvordan bruges engelsk blandt unge mennesker, og hvilken betydning har engelsk for dem?

Vi bruger flere forskellige metoder til at besvare disse spørgsmål. En spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1000 danskere skal afdække, i hvilken grad danskerne møder og bruger engelsk i hverdagen samt danskernes holdninger til det engelske sprogs tilstedeværelse i Danmark. Ved at sammenligne vores resultater med resultaterne af undersøgelsen fra 1990’erne kan vi se, hvordan brugen af engelsk har udviklet sig over tid.

Vi bruger fokusgruppeinterviews til at undersøge, hvordan holdninger til engelsk hænger sammen med faktorer såsom alder, international orientering og brugen af online medier. Vores hypotese er, at forskellige grupper af danskere forholder sig forskelligt til engelsk: For nogle repræsenterer engelsk en mulighed for deltagelse i globale fællesskaber, for andre er engelsk en barriere og en trussel mod dansk sprog og kultur.

Vi er særligt interesserede i, hvilken rolle engelsk spiller blandt unge mennesker, som ofte er hyppige brugere af online medier. Her vil vi bruge observationer og optagelser af hverdagssituationer for at undersøge, hvilken rolle engelsk spiller i deres fællesskaber.

Derudover har vi en teoretisk interesse i at undersøge og forklare forholdet mellem sproglige forandringer og samfundsmæssige forandringer, det vi kalder sociolingvistiske forandringsprocesser. Samlet set giver projektet et unikt indblik i, hvilken rolle engelsk spiller i Danmark i dag, hvordan danskerne opfatter engelsk, og hvordan disse forhold har ændret sig siden slutningen af 1990'erne.

 

Konferencer

 • IPrA (The 18th International Pragmatics Conference), Bruxelles, 9.-14. juli 2023: Marianne Haugaard Skov, Janus Mortensen og Dorte Lønsmann. Panel: Revisiting ideologies of English in the Nordic countries.
 • 8. Symposium om sprog og interaktion i digitale medier, University of Southern Denmark, 26. april 2023. Marianne Haugaard Skov. ”Meget af det kommer nok også fra TikTok” - En etnografisk undersøgelse af unges brug af engelsk og sociale medier.
 • The 4th & 5th JACET ELF SIG International Workshops, Waseda University, Tokyo, 25. februar 2023. Janus Mortensen. From EFL to ELF - The case of Denmark.
 • MUDS Møde om udforskningen af dansk sprog, Aarhus, 13. oktober 2022. Jacob Thøgersen. Danskerne og det engelske sprog. Dengang og nu.
 • FINSSE-10, Jyväskylä, 19. august 2022. Jacob Thøgersen, Dorte Lønsmann og Janus Mortensen. English in Denmark – a changing sociolinguistic landscape? Preliminary report on a large-scale questionnaire study.
 • ALAPP (The 12th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice), 15.-17. september, 2022. Dorte Lønsmann. English in Danish workplaces: Increasing presence and changing attitudes.

Formidling

 • Engelsk og globalisering i Danmark – et sprogligt landskab i forandring. Dorte Lønsmann, Janus Mortensen and Jacob Thøgersen. Præsentation ved Sprogense sprogfestival, 16. september 2023.
 • Engelsk i Danmark – dengang og nu. Dorte Lønsmann, Jacob Thøgersen, Janus Mortensen, Kamilla Kraft og Marianne Haugaard Skov. Præsentation i Lingvistkredsen, 7. december 2022.
 • English and Globalisation in Denmark. Dorte Lønsmann, Jacob Thøgersen, Janus Mortensen. Præsentation i Sociolingvistisk Studiekreds, 27. september 2022.
 • Præsentation af projektet hos Dansk Sprognævn, 5. oktober 2021.

 

 

 

Vi samarbejder med Danmarks Statistik om spørgeskemaundersøgelsen. Data er indsamlet af DST Survey, Danmarks Statistik for Københavns Universitet.

Vi samarbejder med Aarhus Universitetsforlag og Videnslyd om en formidlende bog og en podcastserie om engelsk i Danmark. Bog- og podcastprojektet er finansieret ved hjælp af en bevilling fra Carlsberg Mindelegat.

 

 

 

 • Kraft, Kamilla. 2023. Sprogideologier om engelsk i Danmark: Hvem bruger engelsk, og hvor bør man (ikke) bruge engelsk? Anglo Files 210.
 • Lønsmann, Dorte. English in the workplace: The case of Denmark. Udkommer i: Elizabeth Peterson and Kristy Beers-Fägersten (red.). English in the Nordic Countries: Connections, Tensions, and Everyday Realities. Routledge. 148-164.
 • Lønsmann, Dorte & Janus Mortensen. 2023. Engelsk i Danmark – what’s the score? Anglo Files 208. 32–36.
 • Lønsmann, Dorte, Jacob Thøgersen & Janus Mortensen. 2022. Er engelsk stadig et fremmedsprog i Danmark? Et spørgsmål om kollektiv sproglig identitet. NyS – Nydanske Sprogstudier 61. 126-179.
 • Mortensen, Janus. Under udgivelse. English in Denmark. Udkommer i: Kingsley Bolton et al. (red.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of World Englishes.
 • Mortensen, Janus. Beyond threat or opportunity – English and language ideological tensions in the Nordic countries. Udkommer i: Elizabeth Peterson & Kristy Beers-Fägersten (red.). English in the Nordic Countries: Connections, Tensions, and Everyday Realities. Routledge. 104-124
 • Skov, Marianne Haugaard. Under udgivelse. 2023. ”Meget af det kommer nok også fra TikTok” – unges brug af engelsk som sproglig ressource i hverdagen. Anglo Files 209. 75–79.
 • Thøgersen, Jacob. 2023. Danskernes engelskkompetencer og engelskkontakt i 1990’erne og 2020’erne. Anglo Files 208. 37–43.
 • Thøgersen, Jacob. 2023. Danskerne og det engelske sprog i 1990’erne og 2020’erne19. møde om udforskningen af dansk sprog (MUDS 19-rapport). 343-360.
 • Thøgersen, Jacob & Bent Preisler. Under udgivelse. 2023. Danskerne og det engelske sprog – dengang og nu. NyS – Nydanske Studier 64.
 • Lønsmann, Dorte, Janus Mortensen, and Jacob Thøgersen. 2022. Er engelsk stadig et fremmedsprog i Danmark? Et spørgsmål om kollektiv sproglig identitet (Is English still a foreign language in Denmark? A question of collective linguistic identity) NyS, Nydanske Sprogstudier 61: 126-179.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Kraft, Kamilla Adjunkt   E-mail
Lønsmann, Dorte Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535336633 E-mail
Mortensen, Janus Professor +4535334020 E-mail
Skov, Marianne Haugaard Ph.d.-stipendiat +4535325469 E-mail
Thøgersen, Jacob Lektor +4535335749 E-mail

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond logo

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Projektperiode: september 2021 - august 2025

Projektleder: Dorte Lønsmann