Praktik i virksomheder og organisationer

Studerende kan tage i projektorienteret forløb (i daglig tale ”praktik”) på 3. år af bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen. I et praktikophold ud udfører den studerende projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed.

I et projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet har den studerende både en vejleder fra virksomheden og en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (udarbejdelse af rapport + evt. et produkt).

Hvad kan en studerende tilbyde?

Den studerende kan løse afgrænsede projekter eller opgaver for din virksomhed eller organisation og kan tilbyde akademisk opgaveløsning. I kan:

  • Få løst konkrete opgaver af en fagligt kvalificeret studerende
  • Få adgang til den nyeste viden, analyser og metoder fra den studerendes fagområde
  • Få en kompetent og nysgerrig praktikant, som kan bringe ny energi til virksomheden.

Arbejdsopgaverne kan spænde over et bredt felt, men ligger typisk inden for organisering, analyse og markedsføring, formidling, kommunikation, oversættelse, undervisning mv. - og gerne med en sproglig eller kulturel vinkel.

 

Omfang

15 ECTS: minimum 420 timer. 30 ECTS: minimum 560 timer. Timeantallet afhænger af, om forløbet er normeret til et halvt semester (15 ECTS), hvor studerende sideløbende følger et andet modul på universitetet eller et helt semester (30 ECTS).

Arbejdstid

3-5 dage om ugen. I aftaler det præcise omfang individuelt. Der tages hensyn til, at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Periode

3-6 måneder. Ideelt placeret i august-november eller februar-juni.

Andet

  • Praktikforløb er som udgangspunkt ulønnet, men den studerende må modtage en erkendtlighed på 3000 kr. per måned.
  • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en praktikkoordinator fra instituttet, og der skal udarbejdes en praktikkontrakt.
  • Praktik er ofte en god mulighed for at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse., hvis begge parter ønsker at forlænge samarbejdet efter opholdet.
  • Hvis der er indgået en kontrakt mellem virksomheden, den studerende og instituttet, er forløbet ECTS-givende og indgår som en del af den studerendes uddannelse.

 

 

Skriv et praktikopslag

Fortæl kort om virksomheden, de konkrete projekter/opgaver, og hvilke kompetencer du søger hos den studerende. Skriv også ansøgningsfrist og en kontaktperson.

Del opslaget

Vores studievejledning deler opslaget direkte med vores studerende på facebook. Send dit opslag til vejledning-engerom@hum.ku.dk – gerne som billedfil for at få flere visninger.

Du kan også få delt opslaget bredere ved at benytte KU's job og projektportal.

Lav en aftale med en studerende

Når du har fundet den rette studerende, skal I sammen aftale de nærmere rammer og indgå en kontrakt. Den studerende skal i samarbejde med virksomheden sikre, at kontrakten lever op til kravene og de faglige mål i studieordningen og til rammerne for et projektorienteret forløb.

Den studerende skal aflevere kontrakten til godkendelse på instituttet senest d. 15. august/15. januar. Derefter kan forløbet begynde.

Vejled den studerende

Under det projektorienterede forløb skal kontaktpersonen på arbejdspladsen sikre, at den studerende får kvalificeret supervision og feedback. Den studerende skal indgå i dagligdagen og have adgang til normale fysiske rammer på arbejdspladsen.