Nils Schultz Ravneberg

Nils Schultz Ravneberg

Ekstern lektor

Aktuel forskning: Fra krise i tid til krise i rum

- et affektivt blik på tre årtiers kulturkritisk fransk krisediskurs

Med afsæt i hypotesen om, at et krisebegreb, der fungerer som en altomfattende metafor, og som derved peger på store dele af kulturen, i dag er ved at udbrede sig i Frankrig, undersøger dette projekt intellektuelle og forfaldsorienterede krisediskurser gennem en analyse af udvalgte tekster skrevet af franske intellektuelle siden 1980’erne. Målet med dette analytiske arbejde er på den ene side at vise, at det bemærkelsesværdige fravær af fremtidsorienteret refleksion blandt disse intellektuelle tilfører krisefænomenet en permanent og atemporal karakter, og på den anden side at udrede krisediskursens affektivitet, idet der fokuseres på de fire følelsesmæssige kategorier frygt, had, vrede og skam. Projektets analytiske apparat hviler på Norman Faircloughs, Georges Lakoffs, Slavoj Zizeks og Brian Massumis teorier. Analyserne har et flerdisciplinært sigte og behandler således tekster fra både filosofien, sociologien, økonomien og skønlitteraturen. Projektets korpus består således eksempelvis af Alain Finkielkrauts La défaite de la pensée og L’identité malheureuse, William Marx’ L’adieu à la littérature, Richard Millets Désenchantement de la littérature, Viviane Forresters L'Horreur économique, Nicolas Baverez’  La France qui tombe samt Yannick Haenels Les renards pâles

ID: 38513726