Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Jan Gustafsson

Jan Gustafsson

Lektor

Lektor, PhD i spansk og Latinamerikastudier. 

 

Primære forskningsområder

Latinamerikansk og spansk litteratur

Latinamerikansk kultur, herunder politisk kultur, musik, film og litteratur. 

Utopi som begreb og fænomen. 

Kultur- og identitetsteori 

Aktuel forskning

Fotografi i narrative tekster. Teori og empirisk studium. 

Musik, utopi og revolution i Cuba. 

Subjektivitet og musik i Latinamerika. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Latinamerika: historie, kultur, litteratur. 

Spansksproget litteratur. 

Nation og identitet i Latinamerika. 

Generelt latinamerikanske samfundsforhold. 

ID: 40231431