Erling Strudsholm

Erling Strudsholm

Lektor

Primære forskningsområder

- Italiensk sprogvidenskab
- Talesprog
- Sprogvariation (synkron og diakron)
- Grammatikalisering
- Sproghistorie
- Kontrastiv lingvistik
- Korpuslingvistik
- Perception som kognitiv kategori
- Perceptionsverbernes syntaks og semantik

Aktuel forskning

- Pronominer og deiksis
- Perceptionsverbernes konstruktionsmuligheder i et diakront perspektiv
- Idiomatiske udtryk med tal og farver
- Deontisk modalitet

Undervisnings- og vejledningsområder

- Italiensk grammatik og sprogvidenskab
- Sociolingvistik
- Sprogvariation
- Sproghistorie
- Kontrastiv lingvistik
- Fremmedsprogspædagogik

Træffetid: Mandag 13-14

ID: 3713