Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Erling Strudsholm

Erling Strudsholm

Lektor

  • CV tilføjet d. 23.04.2012

Primære forskningsområder

- Italiensk sprogvidenskab
- Talesprog
- Sprogvariation (synkron og diakron)
- Grammatikalisering
- Sproghistorie
- Kontrastiv lingvistik
- Korpuslingvistik
- Perception som kognitiv kategori
- Perceptionsverbernes syntaks og semantik

Aktuel forskning

- Pronominer og deiksis
- Perceptionsverbernes konstruktionsmuligheder i et diakront perspektiv
- Talesprog og gengivelse af tale på skrift
- Tal og taludtryk
- Deontisk modalitet

Undervisnings- og vejledningsområder

- Italiensk grammatik og sprogvidenskab
- Sociolingvistik
- Sprogvariation
- Sproghistorie
- Kontrastiv lingvistik
- Fremmedsprogspædagogik

ID: 3713