Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Martina Koegeler-Abdi

Martina Koegeler-Abdi

Ekstern lektor

Projekttitel: Adaptive Agency and Arab American Womanhood, 1893-1967
Projektstart: 1. september 2014
Vejleder: Martyn Bone
Bivejleder: Silvia Schultermandl (Graz)

Min afhandling præsenterer et nyt perspektiv på den arabisk-amerikanske kulturhistorie. Analysen fokuserer primært på syriske og libanesiske kvinders selvrepræsentation i begyndelsen af og frem til midten af det 20. århundrede i det nordøstlige USA. Der findes kun få  spor efter disse kvinder i det offentlige rum, og dokumentationen er spredt på tværs af en bred vifte af medier: fotografi, læserkommentarer, brevvekslinger, foreningsreferater og ikke-offentliggjorte erindringer. Gennem adaptive agency udvælger og inkorporerer kvinderne elementer af hegemoniske, race- og kønnede troper i deres kulturelle, narrative og fysiske former for selvrepræsentation. Disse tilpasningsvalg kan spores på tværs af forskellige typer af arkivmaterialer og afslører, hvordan arabisk-amerikanske kvinder positionerede sig selv i den amerikanske kultursfære. De fire casestudier analyserer, hvordan deres adaptive agency med tiden formede og ændrede forestillinger om arabisk-amerikansk kvindelighed. Afhandlingen starter med en sammenstilling af mavedans som udtryk for haremsfantasier og syrisk-amerikanske familiefotografier i begyndelsen af 1900-tallet, og analyserer herefter avisen The Syrian World fra 1920'erne, arven efter kvinderne i Syrian Ladies Aid Society i Boston i mellemkrigsårene og den libanesisk-amerikanske skønhedsdronning Rosemary Hakims upublicerede erindringer fra 1955. Min forskning viser, at arabisk-amerikanske kvinder anvendte adaptive agency, ofte gennem respektabilitetsrepertoirer, til at afbøde deres racemæssige ambivalens i en amerikansk kontekst. Hermed indgik de i en trans/national og lokal dialog om race, køn og tilhørsforhold. Afhandlingen søger at fremhæve kvinders indvirken på den tidlige arabisk-amerikanske samfundsdannelse, og at arabisk-amerikanske kvinders selvrepræsentationer ikke kun rettede sig mod orientalistiske rammer, men også mod den racemæssige arv fra slaveri, udstødelse af indvandrere og etnonationalisme.

ID: 122738570