Anita Berit Hansen

Anita Berit Hansen

Lektor

Fransk sprog, sociolingvistik.

 

Aktuel forskning

Udtalevariation og udtaleudvikling i pariserfransk (interne og eksterne mekanismer, samt nye normer for god udtale): Særligt parisiske træk i udtalen, fonemsammenfald i produktion og perception, leksikalske faktorer i lydforandringen i "real time" (1989-2015), sociale dimensioner i udtalen, holdninger til pariserfransk blandt andre franskmænd. Sammenfald mellem visse udtaletræk og visse syntaktiske og leksikalske talesprogstræk.

Primære forskningsområder

Koordinator for forskningsgruppen "Norm, variation, sprogforandring" på EGR siden 2012.

Overordnet forskningsinteresse: Fransk sprog, Sociolingvistik

Mere specifikt: variation og udvikling i fransk talesprog, især i udtalen men også i syntaks og ordforråd ; stilistisk og social variation ; sprogforandringsmekanismer ; perception og produktion ; metodiske og teoretiske aspekter af indsamling af talesprogsdata ; sprogholdninger

Mest specifikt: kvantitativ variationistisk sociolingvistik ; vokalen E caduc ; nasalvokalerne ; timbrevokalerne og /A/ ; reduktion af konsonantgrupper ; palatalisering af lukkelyde ; nægtelser ; brug af pronominerne on/nous ; non-standard ordforråd

Interesseområder

Sprogpolitik i den frankofone verden ; frankofoni ; sprogholdninger ; sprog og identitet; franske regionalsprog ; sprogdød ; leksikalsk variation i fransk, herunder ungdomsslang ; syntaktisk variation i fransk ; regional udtalevariation, herunder québécois og afrikanske varieteter af fransk; indlæring af fransk ; fransk chat og sms-sprog

Undervisnings- og vejledningsområder

Fransk sprog, Sociolingvistik - se forskningsområder og interesseområder for detaljer.

Træffetid: I forårssemestret 2023 (uge 6-21, begge inkl.) fredage 13-14, undtagen i uge 13 og 20, hvor det er onsdage, hhv. kl. 15-16 (uge 13) og kl. 14.30-15.30 (uge 20).

ID: 10068