Joanna Beaufoy

Joanna Beaufoy

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Google translate! Bedre oversættelse vil følge...

  _____

  Projekttitel: "A Little Light Appeared at the Window: Love Lighting in 19th century Paris and London"

  Hovedvejleder: Lene Østermark-Johansen, professor, Københavns Universitet. Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Akademi.
  Medvejleder: Carsten Meiner, professor, Københavns Universitet.

  Min forskning har til formål at afdække, hvordan designere af hverdagsting i det 19. århundredes Paris og London producerede rum, der opmuntrede eller inspirerede kærlighed. Jeg studerer dette gennem litteraturanalyse på fransk og engelsk, og bruger designhistorie som historisk kontekst. Min forskning skal præsenteres dels ved hjælp af digitale visualiseringsmetoder.
  Mit ph.d.-projekt er en del af et bredere forskningsprojekt, "Where Love Happens: Topographys of Emotions in Nineteenth-Century European Literature" finansieret af Velux Fonden. Projektet kulminerer i 2024 med en interaktiv udstilling på German Romanticism Museum i Frankfurt.
  På afdelingen for engelsk, tysk og romanske sprog omfatter mine undervisningsopgaver følgende kurser:
  - En introduktion til fransk litteratur og kultur: 1789 til 1945
  - Nye tilgange til fransk naturalisme: miljøhistorie og antropocæn filosofi (arbejdstitel for et nyt kursus i 2023)
  Jeg var tidligere indholdsdesigner hos Bayes Impact, en Paris-baseret teknologi-nonprofitorganisation, der arbejdede som en del af et produktteam, der designer en rådgivnings- og coachingoplevelse for jobsøgende.
  Mine forskningsinteresser omfatter:
  Fransk litteratur og lingvistik
  Service Design
  Oplevelsesdesign
  Design forskning
  Digital Humaniora
  Kvalitative metoder
  Følelseshistorie
  Miljøhistorie

  ID: 283747185