Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Lisbeth Verstraete-Hansen

Lisbeth Verstraete-Hansen

Lektor

Medlem af:

  Efter min Ph.d.-afhandling om det litterære engagement i efterkrigstidens Belgien – Littérature et engagements en Belgique francophone : tendances littéraires progressistes 1945-1972 (Bruxelles, PIE Peter Lang, 2006) - udvidede jeg forskningsfeltet til transnationale relationer i den fransktalende verdens litteratur og åndsliv og har bl.a.redigeret antologierne Une francophonie plurielle : langues, cultures et identités en mouvement (Kbh. Museum Tusculanum, 2009, med Lise Toft) og Écrire le monde en langue française (PU de Vincennes, 2017, med Mads Anders Baggesgaard).

  Spørgsmålet om sprogets og litteraturens samfundsmæssige funktion, som jeg således har beskæftiget mig med fra et litteraturhistorisk udgangspunkt, har også en uddannelsespolitisk dimension, fx i den løbende debat om sprogfagenes samfundsmæssige relevans og organisering. Disse spørgsmål har jeg skrevet om i flere artikler og to rapporter om sprog i hhv. danske virksomheder og den danske centraladministration (med Mette Skovgaard Andersen). Senest har jeg sammen med Per Øhrgaard udgivet debatbogen Sprogløse verdensborgere. Om en uddannelsespolitik, der forsvandt (DJØF Forlaget , 2017).

  Primære forskningsområder

  Fransksprogede litteraturer - Litteraturhistorie – Litteratursociologi – Metodiske og teoretiske aspekter af litteraturhistorieskrivning –Transnationale tilgange til litteraturhistorien – Litterær kanonisering - Kulturel transfer – Frankofoni - Litteratur og identitet i flersprogede samfund.

  Interesseområder

  Sprog- og uddannelsespolitik – Organisering og samfundsmæssig relevans af de moderne fremmedsprog – Litteraturundervisning i et overgangsperspektiv – Oversættelsesteori

  Aktuel forskning

  Den ”transnationale vending” i historien om den fransksprogede verdens litteratur(er).

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Fransk og frankofon litteratur og litteraturhistorie – Frankofoni som historisk, politisk og institutionelt fænomen – Kultur og samfund - Litteratur og globalisering – interkulturelle relationer (fx dansk-franske, reception af franksproget litteratur i Danmark) – Oversættelse.

  ID: 129677170