Annemarie Jensen

Annemarie Jensen

Institutsekretær

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Emil Holms Kanal 6
2300 København S

Kontor: KUA1, 24.2.48
Telefon: +45 353-28602
Telefon (Sekretariat): +4535328600
E-mail: anmarjen@hum.ku.dk

Arbejdsområde
Institutsekretær, personaleadministration, intern service