Etude des modes dans le système concessif en français du 16e au 20e siècle et en espagnol moderne: Evolution, assertion et grammaticalisation

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Afhandlingen omhandlinger modusbrugens udvikling i udvalgte koncessive ledsætninger i perioden fra renæssancefransk (16. århundrede) til moderne fransk. Afhandlingen har to teoretiske foci: den såkaldte assertionsteori (Hooper 1975, Korzen 1999, 2003) og teorien om grammatikalisering, nærmere bestemt en nyere tilgang, der opfatter reorganiseringer af grammatiske systemer som et grammatikaliseringsfænomen (jf. Heltoft et al. 2005).

Med udgangspunkt i en korpusbaseret analyse af data, der dækker den ovennævnte periode, vises det, at modussystemet i koncessive ledsætninger på fransk er blevet reorganiseret, hvorved konjunktiv har gennemgået en såkaldt re-grammatikaliseringsproces som resusltat af en række reanalyser. Denne udvikling belyses ud fra Lehmanns begreb om paradigmatisk reduktion (1995 [1982]). Herigennem påvises det, at konjunktivs felt er blevet indskrænket, mens indikativs er blevet udvidet. Det vises, at konjunktiv har mistet noget af sin oprindelige betydning (den er blevet desemantiseret) og fungerer nu som obligatorisk modus i visse koncessive ledsætninger.

I afhandlingen undersøges det desuden, hvorvidt man på baggrund af sprogudviklingen i generisk beslægtede sprog som f.eks. de romanske sprog kan hævde, at disse sprog udvikler sig i samme retning, blot tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden. I nærværende tilfælde undersøges det, om moderne spansk har en række fællestræk med renæssancefransk. På trods af en række umiddelbare lighedspunkter mellem de to sprogstadier påvises det, at der er tale om to systemer, der er organiseret forskelligt. Det konkluderes, at man skal være varsom med denne type umiddelbare sammenligninger, og at man først og fremmest skal se på sprogenes interne opbygning og undersøge relationen mellem de sproglige udtryk og deres indhold samt deres markerethedsopposition.

Original languageFrench
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMuseum Tusculanum
Number of pages287
Publication statusPublished - 2007

ID: 1814066