Europæeren Herman Bang

Konference 2.-3. juni 2016, Københavns Universitet

Konferencen fokuserer på tre hidtil underbelyste europæiske dimensioner af Herman Bangs værk og virke: 1) hans rolle og reception som forfatter, journalist og intellektuel, 2) hans opfattelse og beskrivelse af transnationale geografier og kulturer, 3) hans indflydelse på den kunstneriske og kulturelle kontinentalisering i årtierne op til Første Verdenskrig.

Læs mere om konferencen                                          Læs programmet her
(About the conference)                                                (Read the program)

Arrangør:
Center for Moderne Europastudier (CEMES) og
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (EnGeRom)

Yderligere information:
Anna Sandberg (annas@hum.ku.dk) og
Morten Dyssel (mdm@hum.ku.dk)