Antonio Gramscis Aktualitet?

I anledning af 80-året for den italienske politiske tænker Antonio Gramscis død i 1937 efter en lang periode i fascistisk fængsel inviterer Institut for Statskundskab og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, begge Københavns Universitet, til seminar om Antonio Gramscis aktualitet.

Program

  8.30     Kaffe, finde pladser

  9.00     Gert Sørensen       
              Velkommen!

  9.15     Bob Jessop            
              Gramsci and Cultural Political Economy
              Opposition: Louise Phillips and Lars Tønder
              Spørgsmål og debat:  Moderator, Birthe Hansen

10.45     Kaffepause

11.00     Claus Bryld
 
            Gramsci set fra nord: Samme strategi i forskellig sprogdragt?
              Gert Sørensen
              Gramsci, historicismen og nyere italiensk tænkning
              Spørgsmål og debat:  Moderator, André Sonnichsen

12.00     Frokost

13.00     Allan Dreyer Hansen
              Nationalt folkelige identiteter – globaliseringens og
              højrepopulismens udfordringer
              Jan Helbak
             
Den neoliberale tænknings hegemoni
              som strukturpsykologisk problem
              Spørgsmål og debat: AS

14.00     Oscar Garcia Agustin og Martin Bak Jørgensen
              Solidaritet og sociale alliancer – Gramsci og flygtningekrisen
             
Spørgsmål og debat: Moderator, Niels Boel

15. 00    Kaffe

15.30     Emil Husted
              Alternativets ideologi – ‘værdibaseret politik’ som
              identitetsmarkør og styringsmekanisme
             
Carsten Jensen Podemos
              Et gramsciansk parti i en postgramsciansk verden
             
Spørgsmål og debat: NB

16.30     Afslutning; Vand, vin, snak og snacks

Henvendelse: Gert Sørensen