Tysk besøgsdag

BESØG TYSKSTUDIET

Gymnasieelever og kursister med tysk, deres lærere og andre interesserede inviteres indenfor på tyskfaget på Københavns Universitet. Kom og mød de tyskstuderende og underviserne og vær med i undervisningen på uddannelsens første del. Hør om fagets
opbygning, hverdagen som tyskstuderende, om studieophold i Tyskland, Østrig og Schweiz samt om jobmuligheder.


Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Send en mail til fagleder Anna Sandberg med angivelse af antal personer og gymnasium/VUC samt evt. underviser senest den 15.marts til mailadressen: annas@hum.ku.dk. Skriv venligst “tilmelding til besøg tyskstudiet” i emnefeltet. Ekstra-tilbud: Hvis du/eleverne vil deltage aktivt i undervisningen i kulturhistorie fra
14-16, så angiv antal og navne. Materiale til forberedelse udsendes inden.

HVORFOR TYSK?

I en stadig mere globaliseret verden er solide sprogkompetencer vigtige, ikke kun inden for engelsk, men også inden for de europæiske hovedsprog. Med gode sprogkompetencer kan vi bedre forstå og kommunikere med omverdenen; med sprog åbner vi så at sige et vindue mod verden og får adgang til viden.

Sprog og kultur er uløseligt forbundne, og med en uddannelse i tysk vil du få et grundigt kendskab til tysk kultur, litteratur og samfund og blive god til at tale, læse, forstå og skrive tysk. Du lærer også at oversætte mellem dansk og tysk.

Danmark er historisk tæt forbundet med Tyskland, vi er begyndt at bruge Berlin som vores egen metropol, og bevægelsen over grænserne mellem landene er stor, ikke mindst fordi vores nabo også er vores vigtigste samhandelspartner. Tysk er EU’s største modersmål, og det er udbredt som fremmedsprog over det meste af Europa. 

Med tyskstudiet bliver du specialist i tysk historie, litteratur og sprog og får samtidig et bredt spektrum af jobmuligheder. Danske virksomheder og institutioner har brug for ansatte, der behersker tysk på højt niveau og har interkulturelle kompetencer, da tysk bruges i handel, marketing og kommunikation. Med en cand.mag.eller cand.ling.merc. i tysk har man mulighed for ansættelse både i den private og offentlige sektor, inden for fx undervisning, administration og formidling.