Flygtningesituationen i Italien

Lektor Susi Meret (Aalborg Universitet) præsenterer sin forskning på området, hvorefter postdoc Katrine S. Kohl fra Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) stiller spørgsmål og diskuterer, bl.a. ud fra en sammenligning med forholdene i Danmark.

Moderator: Lektor Pia Schwartz Lausten.

Arrangementet foregår på dansk.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig og foregår til Agnethe Grazia Sørensen Calledda.

Et arrangement i serien Italienske forelæsninger.