Digitale oversættelsesværktøjer og sprog og køn

Torvet foran Søndre Campus i solskin

Torsdag den 16. marts 2023 inviterer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet til en sprogdag for gymnasielærere i fremmedsprog. Emnerne for dagen er brugen af digitale oversættelsesværktøjer i fremmedsprogsundervisningen og forholdet mellem sprog og køn.

Digitale oversættelsesværktøjer i fremmedsprogsundervisningen

Den del, der vedrører brug af digitale oversættelsesværktøjer, vil tage sit afsæt i den store frustration, som mange gymnasielærere i fremmedsprog oplever, nemlig at eleverne bruger digitale oversættelsesværktøjer som en genvej til at lære fremmedsprog. Resultatet bliver ofte, at eleverne ikke lærer det pågældende fremmedsprog, og at underviserne har vanskeligt ved at vurdere elevernes reelle niveau i fremmedsproget. Ved at sætte fokus på dette emne vil vi både adressere de konkrete udfordringer, der er forbundet med brug af digitale oversættelsesværktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og komme med idéer til, hvordan digitale oversættelsesværktøjer kan anvendes som et didaktisk redskab til at forbedre elevernes fremmedsprogskompetencer.

Sprog og køn

Den del, der vedrører sprog og køn, vil tage sit afsæt i den stigende bevidsthed, særligt hos den yngre del af befolkningen, på ikke blot at inkludere de binære køn, han- og hunkøn, men også non-binære køn i sprogbrugen. Denne øgede bevidsthed påvirker bl.a. måden, hvorpå man underviser i fremmedsprog, der har grammatisk køn som bl.a. i de romanske sprog og tysk. Men det er også interessant at diskutere, hvordan denne problemstilling påvirker et sprog som engelsk, der ligesom dansk ikke har grammatisk køn. I løbet af dagen vil der blive fokuseret på, hvordan sprog og køn adresseres i forskellige sprog, og der vil også blive fremlagt og diskuteret en række idéer til, hvordan man didaktisk griber opgaven an med at undervise i sprog og køn i fremmedsprogsfagene.

Dagen vil både bestå af faglige oplæg og workshops om digitale oversættelsesværktøjer og sprog og køn.

Pris

Det koster 300 kroner at deltage i gymnasiedagen. Beløbet dækker materialer og forplejning.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 9. marts 2023

 

8.30 Ankomst samt morgenkaffe og morgenbrød
9.00 Velkomst Dekan Kirsten Busch Nielsen
9.15 Digital translation tools: friend or foe? (oplæg på engelsk) Marian Flanagan, ekstern lektor i engelsk og oversættelsesstudier (Københavns Universitet)
10.00 Oversættelsesmaskiner i sprogundervisningen – Hvad siger eleverne? Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent (Københavns Professionshøjskole)
10.30 Kaffepause
10.45 Workshops om digitale oversættelsesværktøjer med skriftlig afrapportering (lokaler: 4A-0-56, 4A-0-68, 4A-1-46, 4A-1-60 og 4A-1-68)
12.00 Frokost
13.00 Gender-gaga or equality? Gender-sensitive language use in German (oplæg på engelsk) Mirjam Schmuck, lektor i tysk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Københavns Universitet)
13.30 Inklusivt fransk – potentialer og udfordringer Nicolai Witthøft, ph.d.-stipendiat (Stockholm Universitet)
14.00 Køn i sprogundervisningen Louise Friis Arfaoui og Maria Gavilan (Roskilde Gymnasium)
14.30 Kaffe og kage
14.45 Sprogspecifikke workshops om sprog og køn i engelsk (lokale 4A-0-56), fransk (lokale 4A.0.68), italiensk (lokale 4A-1-46), spansk (lokale 4A-1-60) og tysk (lokale 4A-1-68) Mundtlig afrapportering i plenum
16.00 Afslutning og reception