Mundtlighed i fremmedsprogsfagene og verden ind i sprogundervisningen

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet inviterer for tredje år i træk til en gymnasiedag, hvor I kan komme og høre om aktuel forskning af relevans for sprogfagene, som kan inspirere jeres egen undervisning.

Gymnasiedagen finder sted torsdag den 7. marts 2024 og temaerne vil være mundtlighed i fremmedsprogsfagene og verden ind i sprogundervisningen.

Praktiske informationer

Det koster 300 kroner at deltage i dagen, og beløbet dækker materialer og forplejning.

Tilmeld dig Engeroms gymnasiedag.

Tilmelding skal ske senest den 1. marts 2024.

 

8:30 - 9:00 Ankomst og morgenmad
9:00 - 9:15 Velkomst ved dekan Kirsten Busch Nielsen
Introduktion til programmet ved Anna Sandberg

Første del: Mundtlighed i fremmedsprogsfagene

9:15 - 10:00

Slobodanka Dimova: Fra Teori til Praksis: Fremme Mundtlig Fluency i Undervisningen
Dette oplæg fokuserer på den praktiske anvendelse af teorier om fluency i udviklingen af elevers mundtlige færdigheder. Vi vil udforske, hvordan teoretiske koncepter som "psycholinguistic model" og "interactional model" kan oversættes til konkrete undervisningsmetoder. Gennem eksempler og interaktive øvelser vil jeg demonstrere, hvordan lærere kan skabe et læringsmiljø, der fremmer naturlig og flydende kommunikation. Målet er at inspirere til en effektiv undervisning, der inkluderer håndgribelige redskaber til at styrke elevers mundtlige kompetencer.

10:00 - 10:15 Kort kaffepause
10:15 - 11:00 Lars Behnke: Hvad kan tyskere og danskere lære om hinanden?” – ”Was können
Deutsche und Dän*innen übereinander lernen?
Dette var spørgsmålet i et online-tandem-projekt mellem danske tyskstuderende og tyske
danskstuderende i efteråret 2023. For at finde svar tog de ud og lavede mundtlige interviews i
begge lande. Det indsamlede materiale indgik i en tysk-dansk quiz-app, som de studerende selv har
udviklet. I mit oplæg vil jeg præsentere projektet som et eksempel på et meningsfuldt arbejde med
mundtlighed i undervisningen af tysk som fremmedsprog.
11:00 - 12:00 Sprogspecifik workshop. Ideer til materialer og undervisningsformer med fokus på
mundtlighed i engelsk (4A.0.56), fransk (4A.0.68), italiensk (4A.1.46), spansk (4A.1.68) og tysk
(4A.1.15).
12:00 - 13:00 Frokost

Anden del: Verden ind i sprogundervisningen

13:00 - 13:45 Simon Cecchin Birk: Populismens mange ansigter
De seneste tre årtier har populismen i stigende grad vundet indpas i Europa, men hvordan kan vi
genkende og forstå fænomenet? Med afsæt i en klar teoretisk ramme giver oplægget en praktisk
indføring i den særligt illustrative italienske populisme, trækker tråde til både venstre- og
højreorienterede populister i andre europæiske lande, og kommer med inspiration til, hvordan man
med fordel kan arbejde med den kontekstspecifikke populisme i sprogfagenes undervisning.
13:45 - 14:30 Ulla Rahbek: Flygtningefiguren i engelsksproglig nutidslitteratur
I dette oplæg vil fokus være på flygtningefiguren i den anglofone nutidslitteratur.
Flygtningelitteratur bringer ikke bare verden ind i det engelske sprog – den tematiserer også mødet
mellem etik og æstetik på en måde, der kan åbne op for produktive klassediskussioner om
litteraturens rolle i dagens samfund.
14:30 - 14:45 Kort pause med kaffe og kage
14:45 - 15:30 Workshop om verden ind i sprogfagene. Hvordan kan fremmedsprogene arbejde
videre med samfundsrelevante temaer som populisme og flygtningefiguren i
studieretningsprojekter og undervisningsforløb? (lokaler 4A.0.56, 4A.0.68, 4A.1.15, 4A.1.46,
4A.1.68)
15:30 - 16:00 Anna Sandberg: Om Engeroms brobygningsaktiviteter og tilbud til gymnasiet
16:00 - 17:00 Opsamling, afrunding og reception