Foredrag af Niklas Freisleben

I tvivlsomme kampe - om strejkens litteraturhistorie

af Niklas Freisleben IKK)

I løbet af 1800tallet etablerede strejken sig som en dominerende og ofte dramatisk protest- og modstandsform.  Derfor har fænomenet også afsat et omfattende litterært spor i form af de talrige værker, der har  portrætteret strejker. Det er denne interessante, men også generelt oversete litteraturhistoriske forbindelses- og udviklingslinje, som oplægget vil introducere. 

Strejkelitteraturens negligerede status skyldes bl.a., at majoriteten af dens værker tilhører i dag ringeagtede ’ideologiske’ traditioner som socialistisk realisme, arbejder- eller  proletarlitteratur. Oplæggets centrale argument er imidlertid, at strejkeromanen udfordrer den gængse og implicit valoriserende forståelse af en binær modsætning mellem en modernistisk, autonom, spørgende og åben litteratur  på den ene side og en bedaget, engageret,  didaktisk og lukket ditto  på den anden. For ved nærmere eftersyn drejer modsætningsforholdet sig ikke om flertydighed vs. entydighed,  men snarere om hvor flertydigheden skal lokaliseres.  Strejkelitteraturen er netop også karakteriseret ved en udpræget ambivalens, der dog ikke har rod i etableringen af en usikker udsigelse, der undviger klart definerede ideologiske positioner. Tværtimod opstår ambivalensen i teksternes kamp for at om- eller oversætte deres politiske overbevisning til billeder af konkret politisk praksis.