Grammatikskrivning og forskellige syn herpå

med oplæg af lektor Luca Panieri (Milano), amanuensis Anna Wegener
(Engerom/Rom) og lektor Merete Birkelund (Aarhus)

Dette er et Engerom Fokusarrangement arrangeret af forskningsplatformen Sprog i de videregående uddannelser