Kristian Olesen Toft

Kristian Olesen Toft

Ph.d. stipendiat

Ph.d.-projekt: Absolute Passage - Derrida and the Question of Translation

Vejledere: Christian Benne (hovedvejleder), Carsten Meiner

Jeg forsker i oversættelsesspørgsmål inden for filosofien med udgangspunkt i Jacques Derridas uudgivne seminarer fra 1980'erne, som jeg konsulterer i arkivet IMEC i Caen.

Jeg interesserer mig for filosofiens sproglige og historiske situation, dens forhold til litteratur, religion og politik, passagen mellem det enkelte og det almene, mellem traditionen og i dag, og den oversættelse, der i alt dette finder sted.

Selv har jeg oversat Derrida og Lacan til dansk (under udgivelse).

Jeg er tilknyttet forskergruppen Thinking the European Public of Letters (CEMES, KU) og Centre for the Study of Nationalism (Engerom, KU)

Jeg vejleder gerne bacheloropgaver og specialer. Kontor: 24.4.41

Primære forskningsområder

Oversættelse af filosofi

Filosofi om oversættelse

Filosofisk nationalitet

Filosofisk tradition

Eksemplaritet

Jacques Derrida

Jacques Lacan

ID: 247678371