Anna Bothe Jespersen

Anna Bothe Jespersen

Studielektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Engelsk lingvistik, især fonetik og fonologi, sociolingvistik, engelsk som internationalt sprog og fremmedsprogstilegnelse. 

Primære forskningsområder

Engelsk fonetik og sociolingvistik, mere specifik variationslingvistiske tilgange til intonation og stemme, samt politisk tale og aldersvariation.

ID: 318004302