Anne Holmen

Anne Holmen

Professor Emeritus

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Parallelsproglighed, flersprogethed, sprog til uddannelse, translanguaging, sprogpædagogik, teaching and learning, sprogpolitik, uddannelsespolitik, fagdidaktik, interkulturel pædagogik, sprogvurdering

ID: 33666627