Jan Juhl Lindschouw

Jan Juhl Lindschouw

Lektor

Uddannelse

2014: Master i fremmedsprogsdidaktik, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2009: Adjunktpædagogikum, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

2008-2011: Introduktionskurser i italiensk ved Studieskolen i København (nået til og med niveau 7).

2007:Ph.d. i fransk sprogvidenskab ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet på afhandlingen Etude des modes dans le système concessif en français du 16e au 20e siècle et en espagnol moderne. Evolution, assertion et grammaticalisation.

2005: Syv måneders forskningsophold på Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lettres et Sciences Humaines/Université Lumière Lyon 2, institut UMR-ICAR, Frankrig.

2003: Cand.mag. i fransk og spansk fra Københavns Universitet. 

2001: Sidefag i spansk, Københavns Universitet.

2000: Studieophold med eksaminer fra Universidad Complutense, Madrid.

1999: Bachelor i fransk med Tilvalg i spansk, Københavns Universitet.

1995-1996: Sprogskoleophold i Paris ved Alliance Française.

1995: Sproglig studentereksamen fra Vestre Borgerdyd Gymnasium, København.

Ansættelser

2014-: Medlem af censorkorpset for professionshøjskolerne med særligt henblik på fransk.

2013-: Lektor i fransk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.  

2012-: Testmetodisk kvalitetssikrer ved Folkeskolens afgangsprøver i fransk. Ministeriet for Børn og Undervisning.

2010-: Medlem af universitetscensorkorpset i fransk. 

2008-2013: Forskningsadjunkt (postdoc) ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Projekttitel: Sprogforandringsscenarier i romanske sprog.

2008-2013: Undervisnings-, eksamens- og censorvirksomhed i fransk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.Undervisningsemner: Grammatik Modul V, Skriftlig formidling og Oversættelse dansk-fransk, BA-niveau. Herudover projektvejledning, BA- og KA-niveau.

2007-2008: Årsvikar i fransk og spansk ved Rungsted Gymnasium.

2007-2008: Ekstern lektor i fransk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Undervisningsemner: Grammatik Modul I, II og III, Grammatik og Lingvistik, BA-niveau. Herudover projektvejledning, BA-niveau.

2005: 7 måneders Forskningsophold på Ecole Normale Supérieure de Lyon, UMR-ICAR. Lettres et Sciences Humaines, Frankrig.

2004-2007: Ph.d.-stipendiat ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2004-2008: Eksamens- og censorvirksomhed ved fransk- og spanskstudiet på Københavns Universitet (BA- og KA-niveau).

2004-2006: Underviser i fransk og spansk (BA- og KA-niveau) ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Undervisningsemner: Lingvistiske emner, KA-niveau, Grammatik Modul I og III, BA-niveau.

2003-2004: Underviser i fransk ved Studieskolen/Folkeuniversitetet i Roskilde.

2000-2004: Underviser i fransk og spansk ved Gentofte Dag- og Aftenkursus. Alle niveauer.

2000: Undervisningsassistent i Fransk Kultur- og Idéhistorie (tekstlæsning), Romansk Institut, Københavns Universitet. 2 semestre.

Forlags- og redaktionserfaring

2021: Udgivelse af kongresakterne Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 1-6 juillet 2019) (to bind) i samarbejde med Juhani Härmâ og Lene Schøsler.

2018: Udgivelse af artikelsamlingen Dialettologia, sociolinguistica e linguistica variazionale i samarbejde med Ugo Vignuzzi & Paul Videsott i samlebindet Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, redigeret af Roberto Antonelli, Martin Glessgen & Paul Videsott. Strasbourg:ELiPhi.

2014: Udgivelse af artikelsamlingen Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les langues romanes i samarbejde med Kirsten Kragh. Er udkommet i ELiPhi i monografiserien TraLiRo.

2013 -: Fagfællebedømmer (reviewer) på artikler til diverse internationale og nationale tidsskrifter. 

2012-2013: Udgivelse af artikelsamlingen Deixis and Pronouns in Romance Languages i samarbejde med Kirsten Kragh. Er udkommet hos John Benjamins Publishing Company.

2006: Konsulent på bogen Ny spansk grammatik af Kjær Jensen (udkommet på Akademisk Forlag, april 2008).

2002-2004: Akademisk medarbejder/forlagsredaktør på Museum Tusculanums Forlag, bl.a. med ansvar for romansksprogede manuskripter.

1997: Redaktionsassistent for lektor, ph.d. Maj-Britt Mosegaard Hansen, Romansk Institut, Københavns Universitet.

Forskningssamarbejde

- Medlem af Comité de lecture for Synergies Pays Scandinaves.

- Medlem af Sprogforums hovedredaktionsgruppe

- Forsknings- og udviklingssamarbejde med Københavns Professionshøjskole

- Medlem af styregruppen for det internationale DIA-netværk.

- Medlem af Société de Linguistique Romane http://www.slir.uzh.ch/

- Medlem af netværket DIACHRO.

- Samarbejde med UMR-ICAR, Ecole Normale Supérieure de Lyon og Université Lumière Lyon 2 http://icar.univ-lyon2.fr/

- Medlem af Grammatiknetværket Ny forskning i grammatik.

Organisatorisk erfaring

2019: Hovedarrangør af den store internationale romanistkongres Congrès de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), Københavns Universitet. http://www.slir.org/cilpr-2019-copenhague

2020-: Uddannelsesleder i fransk, italiensk og Master i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2013-2020:  Uddannelsesleder i fransk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2012:  Initiativtager til og hovedarrangør af international konference Colloque Dia II: Les variations diasystémiques et leurs interdépendances dans les langues romanes. 19.-21. november, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab https://engerom.ku.dk/kalender/dia2_conf_2012/

2010: Ansvarlig koordinator for seminaret Deixis and Pronouns in Romance Languages (23.-25. maj). Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2010-2011: Associeret fagkoordinator i fransk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. 

2009: Ansvarlig koordinator af Den 8. Frankofonidag (VIIIe Journée de la francophonie), Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet/De frankofone ambassader i Danmark.

2008: Ansvarlig koordinator af Den 7. Frankofonidag (VIIe Journée de la francophonie), Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet/De frankofone ambassader i Danmark.

1999-2001: Tutor i Fransk, Romansk Institut, Københavns Universitet. Tutorformand fra 2000 til 2001.

Medlem af råd og bestyrelser

2020 - 2022: VIP-repræsentant i ph.d.-udvalget, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

2016-: Medlem af Studienævnet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2013-2017: Næstformand i Institutrådet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2013-: Medlem af konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen. Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.          

2013-2022: Tovholder for forskningsplatformen Languages in Education/Sprog i uddannelsessystemet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2013-Medlem af Didaktikudvalget, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2012-: Underviserrepræsentant i Fransk Alumneforening, Københavns Universitet

2007-2012: Revisor i Fransk Alumneforening, Københavns Universitet.

2006: Medlem af Innovationsudvalget, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

2004-2006: Suppleant til Institutbestyrelsen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

Priser

Kåret som Årets underviser 2008 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

Orlovsperioder

Fædreorlov (14 uger): 12.-26. januar 2009, 1. september - 26. november 2009.

Fædreorlov (2 uger): januar 2012. 

Fædreorlov (6 uger): marts 2016 samt marts 2017.

Sprogkundskaber

Dansk, fransk, spansk, engelsk flydende; kendskab til italiensk og tysk; læsefærdighed på svensk og norsk.

Uddannelse

Ph.d., cand.mag., master i fremmedsprogspædagogik

ID: 9471