Joseph Goddard

Joseph Goddard

Lektor

Lektor Joe Goddard underviser i og skriver om amerikansk politik, samfund og samtidshistorie ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Hans større forskningsprojekter har fokuseret på krydsfeltet mellem by og miljø siden 1945, mens andre projekter har handlet om, hvilken rolle race og køn spillede i valget i 2008, konstruktionen af det amerikanske 200-års jubilæum, børnelitteraturens rolle i skabelsen af miljøideer, og indvandring i det moderne Amerika. Goddard koordinerer sin forskning inden for rammerne af det uformelle projekt og netværk Contemporary America Project, der er etableret sammen med professor Russell Duncan.

 

Blandt Goddards udgivelser er følgende: Contemporary United States: Democracy at the Crossroads (2022, med Russell Duncan) Bloomsbury, London; “Landscape and Ambience on the Urban Fringe: From Agricultural to Imagined Countryside” (2009) i Environment and History, White Horse Press; “Virginia Lee Burton's Little House in Popular Consciousness: Fueling Postwar Environmentalism and Anti-urbanism?” (juni 2011) i Journal of Urban History, Sage Publications; “Mickey's Trailer and Environmental Thought: Disney Cartoons and Countryside” (2016) i American Studies in Scandinavia 48:2; og “Celluloid Cityscapes: Kids, Cars, and Cartoons in the United States, 1938-1965” (2021) i Journal of the History of Childhood and Youth 14/2.

 

Goddard har holdt foredrag, undervist og ledet paneler på konferencer i USA, Europa og Asien. Goddard har været medlem af og formand for bedømmelses- og ansættelsesudvalg for ph.d. ved Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

 

Goddard har undervist ved Københavns Universitet siden 1997. Han har derudover undervist på Aalborg Universitet fra 2011-2012, Copenhagen Business School (CBS) fra 1996-2002 og er for tiden medlem af CBS' eksaminatorkorps. Goddard har undervist i bachelor- og valgfag samt på kandidatuddannelsen. Han har været vejleder på omkring 80 specialer og 30 bachelorprojekter. Goddard arrangerer akademiske rejser til USA i regi af the Contemporary America Project (Washington D.C., Boston, Massachusetts og New York City). Rejserne involverer en løbende dialog med store politiske institutioner, tænketanke, eksperter og kulturelle koryfæer. Samlet set har omkring 300 studerende deltaget.

 

Goddard forsvarede sin PhD, “The Creation of Penurbia: a Geography of the Heart, 1945-2005” i oktober 2005. Goddard har desuden en kandidatgrad i Samtidshistorie fra University of Bristol og en bachelor i Historie og Dansk fra University of East Anglia, Norwich, Storbritannien.

ID: 4369