Kamilla Kraft

Kamilla Kraft

Adjunkt

Jeg har en ph.d. i sprogsociologi fra Universitetet i Oslo, hvor jeg arbejdede ved Senter for Flerspråklighet under Institutt for Lingvistikk og Nordiske Studier. Derudover har jeg en bachelor- og kandidatgrad i engelsk og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. 

Min forskning omhandler flersproglighed og arbejdsmigration, især hvordan processer inden for disse felter strukturerer arbejdsmarkedet. P.t. studerer jeg primært norske, men også danske, byggepladser. Disse er internationale og flersprogede arbejdspladser med mobile arbejdsstyrker fra f.eks. Polen, Norge, Sverige, Danmark, Italien, Grækenland og Spanien. 

I mit ph.d.-projekt undersøgte jeg, hvordan flersproglighed og kommunikation regulerer og bliver reguleret af arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen. Et centralt fund var at disse reguleringer er tæt forbundne med neoliberale logikker om fleksibilitet og øget fleksibilisering af arbejdsstyrken, hvilket fører til at arbejdsmarkedet opdeles i A- og B-hold. Mit postdoc-projekt undersøger ligeledes byggeindustrien, men fokuserer på hvordan midlertidige kolleger med forskellige socio-kulturelle og professionelle baggrunde producerer og reproducerer sproglige og sociale normer for og gennem deres samarbejde eller mangel på samme. Ved at undersøge hvordan mennesker skaber social orden og strukturer ved at forhandle eller diktere bestemte normer, bidrager dette projekt med indsigt i samarbejde på arbejdspladser. Derudover bidrager det også til teorier om menneskelig socialisering i et mikro-makroperspektiv. Studiet er del af TMC-projektet.

ID: 185059224